มิถุนายน 13, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

พาณิชย์จับมือผู้ค้าน้ำมัน เปิดตัวสัญลักษณ์ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” เน้นถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นธรรม

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันนี้ (31 พ.ค. 67) นายกองตรีพิสิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้จัดทำขึ้น ตามนโยบายนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นธรรมทางการค้า รวมทั้งการยกระดับการกำกับดูแลด้านการชั่งตวงวัดให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายที่ใช้เครื่องชั่งตวงวัดในการซื้อขายสินค้าภายใต้โครงการนี้กรมการค้าภายในจะมอบสัญลักษณ์ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” แก่สถานีบริการน้ำมันที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด อาทิ ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันทุกเครื่องเป็นประจำทุก 15 วัน เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นตรวจสอบและรายงานผลทุกเดือน ซึ่งจะทำให้หัวจ่ายน้ำมันที่ใช้นั้นได้รับการดูแลให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานตลอดเวลา และสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายมาตราชั่งตวงวัดอย่างเข้มงวด โดยสถานีบริการน้ำมันที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องกัน 6 เดือน จะได้รับ
ตราสัญลักษณ์สีเงิน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องกัน 2 ปี จะได้รับตราสัญลักษณ์สีทอง ในทางกลับกันถ้าทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือทำผิดกฎหมายเพียงครั้งเดียวก็จะถูกเพิกถอนตราสัญลักษณ์โดยทันที

โครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” ถือเป็นมาตรการเสริมนอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายที่ได้ปรับปรุงให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยปรับลดอายุคำรับรองหัวจ่ายน้ำมันจากเดิม 2 ปี เป็น 1 ปี ปรับลดค่าความคลาดเคลื่อนสำหรับการตรวจสอบให้คำรับรองจากเดิม ±0.5% เป็น ±0.3% และสำหรับการตรวจสอบความเที่ยงระหว่างใช้งานจากเดิม ±1% เป็น ±0.5% ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดในอาเซียน ทั้งนี้ กรณีใช้หัวจ่ายที่มีความคลาดเคลื่อน หรือใช้หัวจ่ายที่ไม่มีคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีดัดแปลงหัวจ่ายให้มีความคลาดเคลื่อนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวขอบคุณผู้ค้าน้ำมันทุกแบรนด์ ได้แก่ ปตท. (PTT) บางจาก (BCP) พีที (PT) ทีพีไอ (TPI) ซัสโก้ (SUSCO) เชลล์ (SHELL) คาลเท็กซ์ (CALTEX) และพี โอ ออยล์ (PO OIL) ดำเนินโครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” ที่พร้อมใจกันสนับสนุนโครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” โดยได้ลงนาม MOU กับกรมการค้าภายในเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้สถานีบริการน้ำมันในสังกัดสมัครเข้าร่วม และบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป และขอบคุณกระทรวงพลังงานและสภาองค์กรของผู้บริโภคที่จะเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของหัวจ่ายน้ำมัน ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมได้มากยิ่งขึ้น

หากประชาชนพบว่าสถานีบริการน้ำมันแห่งใดใช้หัวจ่ายที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือทางแอปพลิเคชันไลน์ @MR.DIT