May 23, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ชาวสวนมะนาว เฮ “นภินทร” นำตลาดกลาง รับซื้อมะนาวแป้นเมืองเพชร กว่า 14,300 ตัน เตรียมดูดซับผลผลิตช่วงล้นตลาด ดันราคาดีตลอดฤดูกาล

รมช.พณ. นภินทร เชื่อมโยงผู้ประกอบการ เข้ารับซื้อมะนาวจากกลุ่มเกษตรกร จ.เพชรบุรี ปริมาณรวม 14,300 ตัน เพื่อนำไปกระจายผ่านห้างค้าส่งค้าปลีก ตลาดกลางสินค้าเกษตร และโมบายพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายผลผลิตได้ล่วงหน้า เตรียมพร้อมรับมือฤดูกาลผลผลิตมะนาวที่กำลังออกสู่ตลาด และผลักดันให้ราคาดีตลอดทั้งฤดูกาล

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในงานเชื่อมโยงการรับซื้อมะนาว จ.เพชรบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหารเเละหน่วยงานราชการส่วนจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว จังหวัดเพชรบุรี และภาคีเครือข่ายผู้รับซื้อ เข้าร่วม

โดยกิจกรรมนี้ กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในการขยายช่องทางการจำหน่ายผลผลิต โดยเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายรับซื้อมะนาวจากแหล่งผลิต ในจังหวัดเพชรบุรี มีเกษตรกรผู้ขาย 10 กลุ่ม 5 อำเภอ 33 ตำบล ได้แก่ อำเภอท่ายาง อำเภอแก่งกระจาน อำเภอชะอำ อำเภอหนองย่าปล้อง อำเภอบ้านลาด และผู้ซื้อ 9 ราย เป็นผู้รวบรวม 6 ราย โรงงานแปรรูป 3 ราย มาทำสัญญารับซื้อมะนาว จำนวน 14,300 ตัน เพื่อนำไปกระจายไปยังตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตร ห้างค้าปลีกค้าส่ง และโมบายพาณิชย์

นายนภินทรฯ เปิดเผยว่า “การเชื่อมโยงการรับซื้อมะนาวในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถจำหน่ายผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด และคาดว่า ตั้งแต่เข้าสู่ช่วงหน้าฝน ผลผลิตจะยิ่งออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น การเชื่อมโยงผู้ซื้อ ผู้ขายให้มาเจอกัน เป็นการเตรียมการล่วงหน้า เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมะนาว สามารถขายผลผลิตได้ดีตลอดทั้งฤดูกาล และยังเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภค ให้สามารถซื้อมะนาวได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น จากการนำไปกระจายจำหน่าย ซึ่งในช่วงฤดูผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ผมเองจะประสานตลาดกลางทั่วประเทศ ให้ช่วยดูดซับผลผลิตมะนาวเพื่อให้ราคาดีขึ้น และที่สำคัญกว่านั้น หากราคายังตกต่ำผมจะสั่งการให้กรมการค้าภายในดูดซับมะนาวที่ล้นตลาดไปยังตลาดชุมชน และสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งพร้อมที่จะรับผลผลิตของเกษตรกร

สำหรับผลผลิตมะนาวในปีนี้ คาดว่า ทั้งประเทศจะมีกว่า 200,000 ตัน ลดลงจากปีก่อน 18% โดยแหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดราชบุรี จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบุรี โดยผลผลิตจะออกมามากในช่วงฤดูฝน คือ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม กรมการค้าภายในจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตามนโยบายนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่สั่งการให้ดำเนินมาตรการรับมือล่วงหน้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาดี

“มะนาวเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ ขอให้พี่น้องเกษตรกรสบายใจว่ากระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะกรมการค้าภายในให้ความสำคัญกับสินค้าสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีอย่างเช่นมะนาวแป้นเมืองเพชร รวมถึงมีเครือข่าย กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาช่วยดูแล ขอให้เกษตรกรช่วยกันปลูกมะนาวที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี สร้างมรดกที่มีคุณค่าไว้ให้ลูกหลาน มอบดินดี อากาศดี ต้นพันธุ์ที่ดีปราศจากสารพิษเพื่อชีวิตที่ดีให้ลูกหลานต่อไป” นายนภินทรฯ กล่าว

กระทรวงพาณิชย์ #MOCThailand #MOC #ข่าวเศรษฐกิจ