กรกฎาคม 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ปี วว.

เมื่อเจอใครหรือได้คุยกับ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต มักจะเล่าเสมอว่า หนึ่งในความภูมิใจในชีวิต คือ การได้นั่งเก้าอี้ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์แห่งแรกของไทย  60 ปีผ่าน วว. ได้สร้างผลงานและเกียรติภูมิไว้มากมาย โดยเฉพาะด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่ง และยั่งยืน ในวาระ 60 ปีนี้ จึงเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้ว่าการฯ ชุติมา จัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ปี วว. บอกเล่าถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จ ที่เป็นเสมือนบันทึกคำมั่นสัญญา ที่จะก้าวเดินต่อไป โดยใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มกำลัง มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมนำศักยภาพขององค์กร และความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร มาสานพลัง สนับสนุน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกภาคส่วน สร้างโอกาสทางธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับนักอ่าน หรือผู้ที่สนใจ สามารถคลิก  เข้าไปอ่าน และดาวน์โหลดได้ที่ https://www.tistr.or.th/download/ebooks/TISTR_60thAnniversary.pdf

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

You may have missed