กรกฎาคม 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ในหลวง พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ถวายชุมนุมสงฆ์ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชผ้าพระกฐิน ให้ นางสุมนา อภินรเศรษฐ์ รองประธานวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาวราชนครินทร์ เชิญไปทอดถวาย ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธ์ ในพระองค์ฯ อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นี้
ทั้งนี้ พระพรหมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม ประธานฝ่ายสงฆ์, พระครูปลัด, พ.อ.หญิง อุษากรณ์ จันทรวงศ์ และ นางพัชรา มาดล ไปร่วมพิธีนี้ ณ. กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

You may have missed