กรกฎาคม 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

Shall we SLEEP? ถอดรหัสลับการนอน..เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครั้งแรกของการเปิดประสบการณ์การนอนหลับที่จะช่วยเปลี่ยนให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยสื่อออนไลน์ The People

  กรุงเทพมหานครฯ – The People สื่อออนไลน์ที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์จากเรื่องราวของ ‘คน’ แบบเจาะลึกในทุกแง่มุม จนถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคล ผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม จากอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต ได้จัดงาน Shall we SLEEP? ถอดรหัสลับการนอน..เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

งาน Shall we SLEEP? ถอดรหัสลับการนอน..เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องคริสตัล บ็อกซ์ ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร โดย The People ได้จับมือกับแบรนด์ชั้นนำที่ให้ความสำคัญในเรื่องการนอนหลับที่ดี เพื่อร่วมเปลี่ยนประสบการณ์การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ และยกระดับให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Anya Meditec ศูนย์รวมสุขภาพที่เชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการนอน, Dr. CBD บริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยทางเลือกจาก CBD, Dyson ผู้มอบประสบการณ์การนอนหลับที่มีคุณภาพจากเครื่องฟอกอากาศ Dyson, Panacura บริษัทด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และชีวภาพเพื่อสุขภาพ และ Sealy Posturepedic แบรนด์ที่นอนเอกสิทธิ์จากอเมริกามาตรฐานระดับสากล

งาน Shall we SLEEP? ถอดรหัสลับการนอน..เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นงานที่จะเปิดประสบการณ์การนอนหลับแบบมีคุณภาพในทุกมิติแบบ 360 องศา โดยในงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนโดยเฉพาะมาร่วมถ่ายทอดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะช่วยให้การนอนหลับได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งอาจารย์เมธี จันทรา ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัด และนักดนตรีภาวนา ผู้สนใจและทำงานเรื่องเสียงมากกว่า 20 ปี ที่มาถ่ายทอดบทเพลงบรรเลงทำสมาธิ กระบวนการเสียงที่ช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพยิ่งกว่าเก่า ผ่านเพลงที่ชื่อว่า ‘เคียวริ Kyorei’ (เคียวริเอะ) หรือ empty bell ระฆังแห่งสุญญตา และผู้เชี่ยวชาญที่มาเป็นตัวแทนจากในเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมแห่งอนาคตที่คิดค้นมาตอบโจทย์การนอนหลับอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะ

คุณอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้ง The People กล่าวถึงภาพรวมของงาน Shall we SLEEP? ว่า “คนไทยประมาณ 1 ใน 3 หรือ ประมาณ 19 ล้านคน มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ ในฐานะที่ The People เป็นสื่อออนไลน์ที่ทําเรื่องเกี่ยวกับคน เวลาพูดถึงคนเลยต้องทำในแบบ 360 องศา ดังนั้น The People ก็เลยคิดว่าควรเอาการนอนมาเป็นหัวใจหนึ่งในการทําให้เกิดเนื้อหาที่ดีเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง และไม่ใช่เป็นเรื่องที่แค่เพียงเป็นปัญหาของปัจเจกบุคคล แต่เราคิดว่าเรื่องการนอนควรจะเป็นเรื่องเชิงนโยบายที่ภาครัฐควรให้น้ําหนักมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะการนอนที่เพียงพอ และมีคุณภาพไม่ใช่แค่เชิงปริมาณ เป็นการนอนที่เต็มอิ่ม นํามาสู่ประชากรของประเทศที่มีคุณภาพการนอนที่ดี GDP ก็น่าจะดีขึ้นด้วย การนอนเลยเป็นเรื่องสําคัญ The People จึงขออาสาเป็นก้าวแรกในการสร้างฟอรัมนี้ขึ้นมา และหวังว่าจะมีฟอรัมแบบนี้ตามมาอีกเรื่อย ๆ”

ภายในงาน Shall we SLEEP? มีการการเปิดประสบการณ์โลกการนอนหลับอย่างมีคุณภาพในทุกมิติใน ‘Sleep Journey สำรวจเส้นทางการนอนจาก DNA จนถึงที่นอน เพื่อวันใหม่ที่สดใสในทุกวัน’ ที่ให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองเข้าไปสัมผัสประสบการณ์การนอนหลับที่ดีขึ้นได้ถึง 1 ชั่วโมงเต็ม ผ่านทั้งห้าผัสสะ รูป รส กลิ่น เสียง และการสัมผัส

เวทีเสวนาในหัวข้อ ‘ถอดรหัสลับการนอนจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นทุกเช้า’ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนอน ได้แก่ ได้แก่ นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา นายแพทย์ นักเขียนหนังสือแนว Pop Science เช่น ‘เรื่องเล่าจากร่างกาย’ และ ‘500 ล้านปีแห่งความรัก, ดร.นิตยา สุริยะพันธ์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้สมอง จิตใจ ครบวงจร โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต, อ.ดร.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาเชิงระบบ และ นพ.ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ทางด้านเวทีเสวนาในหัวข้อ ‘อยากชวนเธอมานอน เปิดประสบการณ์การนอนหลับที่จะเปลี่ยนให้พวกเรามีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น’ โดยวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาการนอน ได้แก่ พญ.กัลยา ปัญจพรผล ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย, ดร.บารมี นวนพรัตน์สกุล ผู้ก่อตั้ง และประธานบริหาร Panacura, คุณพรชัย ปัทมินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด, คุณฆนากร ปุณณะตระกูล ผู้บริหารสายงานฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ คุณอริศรา กังสดาล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แบรนด์ ซีลี่ โพสเจอร์พีดิค ประเทศไทย ที่จะมาถ่ายทอดวิธีการผ่านคืนวันอันเป็นนิรันดร์ไปด้วยกัน ดำเนินการเสวนาโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการช่องออนไลน์ชื่อดัง ผู้ที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับมานานกว่า 12 ปี  

ปิดท้ายกับกิจกรรมแจกของรางวัลสุดพิเศษที่มาเป็นตัวช่วยให้เรามีการนอนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ที่มาร่วมงาน รวมถึงผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ‘ชุดนอนที่ได้นอน’ ที่เปิดให้ผู้ร่วมงานร่วมสนุกด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วแต่งชุดนอน หรือเพียงนำอุปกรณ์การนอนติดตัวมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

งาน Shall We SLEEP? ถอดรหัสลับการนอน..เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในครั้งนี้ The People ได้จับมือร่วมกับแบรนด์ชั้นนำที่ให้ความสำคัญในเรื่องการนอนหลับที่ดี ที่มาร่วมเปลี่ยนประสบการณ์การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Anya Meditec The total sleep solution clinic ศูนย์รวมสุขภาพที่เชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการนอน จึงได้รวบรวมเทคโนโลยี รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เข้าด้วยกัน เพื่อมอบการบริการที่เข้าถึงง่าย รู้ก่อน รักษาได้, Dr. CBD ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสกัดกัญชา กัญชง เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสุขภาพทางเลือก ที่นำนวัตกรรมทางโภชนเภสัชที่ช่วยแก้ปัญหาการนอนหลับ และการพัฒนาคิดค้นผ่านการศึกษาวิจัยจนได้เป็น CBD De’Leep Softgel ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในเรื่องนอนหลับ เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยกว่าการใช้ยานอนหลับเคมี เป็นครั้งแรกของสารสกัด CBD จากกัญชง ที่อยู่ในรูปแบบ Softgel สะดวก กินง่าย ปลอดภัย, Dyson มอบประสบการณ์การนอนหลับที่มีคุณภาพจากเครื่องฟอกอากาศ Dyson ที่มากับตัวกรองประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบการกระจายอากาศที่ทรงพลัง และมั่นใจว่าความเงียบของเครื่องฟอกอากาศระหว่างทำงานจะไม่รบกวนการนอนหลับ ทำให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ และพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ในทุก ๆ วัน, Panacura บริษัทด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และชีวภาพเพื่อสุขภาพ ให้บริการด้านการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อประเมินหาความเสี่ยงของโรค และออกแบบโปรแกรมการรักษาโรคต่าง ๆ ที่ให้บริการตรวจสุขภาพแบบองค์รวมด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ชั้นสูง, Sealy Posturepedic แบรนด์ที่นอนเอกสิทธิ์จากอเมริกามาตรฐานระดับสากล ให้ความสำคัญในด้านการลงทุน วิจัย และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับ ส่งมอบประสบการณ์การนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์แก่ทุกคน และ Divana ผู้นำด้านสุขภาพความงามและผลิตภัณฑ์เครื่องหอมสุดไฮเอนด์ที่เชื่อว่าการหลับที่ดีคือยาอายุวัฒนะ 

งาน Shall We SLEEP? ถอดรหัสลับการนอน…เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นอีกหนึ่งในวิสัยทัศน์ของ The People ที่จะนำเสนอเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจเรื่อง ‘คน’ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://www.thepeople.co/shallwesleep  

You may have missed