กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ThailandCONNEX แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติรุกตลาดการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 3สานต่อการเชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยเพื่อเชื่อมต่อสู่ตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก

    ThailandCONNEX แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติรุกตลาดการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 3สานต่อการเชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยเพื่อเชื่อมต่อสู่ตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก10 – 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา โคราช จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด (TRAViZGO TECHNOLOGYLtd.) #ทราเวลเทค อันดับหนึ่งของไทย จับมือกับสำนักงานส่งเสริมเศร ษฐกิจดิจิทัล #depa โดยการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #MDES จัดงาน #DigitalTourismBusinessMatching ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล อัพสกิล เพิ่มโอกาส เพื่อต่อยอดเจรจาจับคู่บริหารจัดการธุรกิจ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และแนะนำจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัด Smart City มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อก้าวสู่มหานครแห่งความสุข ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา (โคราช) มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 3 แสนล้านบาท ในปี 2566 โคราชเองจะมีอายุครบ 555 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ ทางจังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ตลอดทั้งปี ซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งดนตรีและกีฬาที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่สวยงา มของจังหวัด จึงแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพื่อสานต่อนโยบายของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ได้ไว้วางใจเลือกโคราชในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสเติบโต ขยายตลาดไปยังทั่วโลก

นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวแนะนำและเชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยว “ThailandCONNEX ถูกออกแบบและพัฒนาโดย #TRAViZGO ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริการด้านท่องเที่ยวมามากกว่า 2 ทศวรรษ ThailandCONNEX ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ภาครัฐจะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ้านเรา ผู้ประกอบการทั้งที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ที่เข้ามาในระบบ จะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยต้นทุนการขยายช่องทางขายที่ต่ำลงและสะดวกขึ้น ThailandCONNEX จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมสินค้าและบริการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการทั่วไทยไว้ ณ จุดเดียว และทำการตลาดส่งต่อไปขายนักท่องเที่ยวผ่านตัวแทนท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทั่วโลก” ซึ่งตัวอย่างการทำการตลาดของ ThailandCONNEX เช่น การร่วมงาน International Exhibition อาทิArabian Travel Market ที่เมืองดูไบ, International Business Matching 2023 ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ที่ผ่านมา นั้น ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก “โคราชเป็นศูนย์กลางธุรกิจการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ประกอบการทั้งที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว บริการต่าง ๆ เช่น การแสดงโชว์ นวด สปา ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และของฝากที่เลื่องชื่อจำนวนมาก จะถูกนำเสนอไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านตัวแทนและแพลตฟอร์มท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่ ThailandCONNEX ไปทำการตลาดร่วมกับ ททท. เรียกได้ว่าเชื่อมต่อ ThailandCONNEX ไว้ที่เดียว เหมือนเชื่อมต่อโลกได้ทันที”“เราเข้าใจทุกขั้นตอนการบริการท่องเที่ยวตั้งแต่การตอบสนองการค้นหาข้อมูล การรับจอง การให้บริการ การรับชำระเงิน ข้อมูลทุกอย่างจะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และถูกนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลเชิงลึก (Tourism Insight) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เข้าใจพฤติกรรมและความชอบ (Behavior and Preference) รวมทั้งแนวโน้มในอนาคต (Trend and Prediction ) สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจและวางแผนการตลาดให้สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐที่จะนำไปวางนโยบายส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต” ปักธง ใช้แพลตฟอร์มได้ครบ 100% ในเดือนสิงหาคม 2566 นี้“ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อ ThailandCONNEX เพื่อเข้าร่วมขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการแข่งขันแบบดิจิทัลได้ทันที วันนี้ #ThailandCONNEX #แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ พร้อมแล้วที่จะเชื่อมต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วไทย เพื่อส่งต่อไปยังตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก” CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวเสริม

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศร ษฐกิจดิจิทัล #depa มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยเวทีเสวนาและเวิร์คช็อปเพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย อาทิ ThailandCONNEX โอกาสที่มากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำกว่า จัดการรูปแบบท่องเที่ยวแบบไหนที่ผู้ประกอบการไทยจะได้ประโยชน์ Travel Trend: Why digital technology matter การท่องเที่ยวชุมชนกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน สอนตัดต่อรูป ถ่ายภาพ ให้ดูแพง สร้าง เเบรนด์ให้ได้กำไรสูง สร้างโอกาสทางธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยแหล่งเงินทุน กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วย Smart Tourism วางแผน Content สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวให้เกิดยอดจองตามกระบวนการ Marketing Funnel นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล ( Digital Provider) การพูดคุย ปรึกษา และเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวกับดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล“กิจกรรม Digital Tourism Business Matching จะจัดขึ้น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ในพื้นที่ที่เป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แฟลตฟอร์มดิจิทัล ThailandCONNEX และเทคโนโลยีดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถพูดคุย ขอคำปรึกษา และเจรจาธุรกิจกับเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลที่จะสามารถเป็นผู้ช่วยและคู่คิดทางธุรกิจ ร่วมพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวในงานยังมีผู้เชี่ยวชาญจาก TRAViZGO TECHNOLOGY นำโดย คุณอนงค์ชนก คงเทียบ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ และคุณกันต์สินี วรรณเพิ่มพูล ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และสัญญาคู่ค้า ขึ้นแนะนำแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความเข้าใจในกลไกการทำงาน ตลอดจน ถึงความโดดเด่น รวมถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ร่วมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ขึ้นเวทีเสวนาร่วมวิเคราะห์เจาะลึก แนะกลยุทธ์ เพิ่มความรู้ด้านการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลทุกมิติ และการออกบูธของผู้ประกอบการต่างๆ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บูธของ ThailandCONNEX จำนวนมากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามข้อมูล ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้ที่@LINE : @ThailandCONNEXศูนย์บริการลูกค้า : 02-171-9900Website : https://www.thailandconnex.com/