กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ธ.ก.ส. มอบความสุขส่งท้ายปี แจกทองคำหนักกว่า 90 บาท กับแคมเปญ “ธ.ก.ส. ปลูกรัก รับโชค” Love Unlock the series

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับเศรษฐกิจระดับชุมชน ให้มีความแข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้และสนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิกในชนบทเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสามารถวางแผนคุณภาพชีวิต สุขภาพการเงิน และอาชีพทั้งครอบครัว

ล่าสุด ได้จัดแคมเปญ “ธ.ก.ส. ปลูกรัก รับโชค” Love Unlock the series แจกทองคำหนักกว่า 90 บาท เพื่อส่งเสริมการรับฝากผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตทุกประเภท ได้แก่ ธกส มอบรัก ธกส เพิ่มรัก ธกส ทวีรัก ธกส รักคุณ และ ธกส รักคุณ Easy Life ที่ฝากใหม่ และต่ออายุ หรือส่งฝากงวดถัดไป โดยเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร ที่ฝากเงินหรือชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทองคำ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ และกำหนด การจัดกิจกรรมจับคูปองชิงรางวัล ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยมุ่งหวังที่จะช่วยสร้างวินัยการออม และเป็นหลักประกันที่มั่นคงในอนาคตให้กับเกษตรกรและครอบครัว รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและคืนกำไรให้กับลูกค้าประชาชนอีกด้วย

นายศรัทธา อินทรพรหม ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เผยว่า “แคมเปญ“ธ.ก.ส. ปลูกรัก รับโชค” Love Unlock the series ที่จัดขึ้นในปีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Year of the BAACLife” หรือ “ปีแห่งการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรด้วยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต”

“โดย ธ.ก.ส. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัว หันมาให้ความสำคัญในการสร้างวินัยการออมและการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน เพื่อที่จะมีหลักประกันที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว นอกจากการได้รับความคุ้มครองพร้อมการออมเงินแล้ว ธนาคารยังมีแคมเปญแจกทองคำแท่งและทองรูปพรรณ จำนวน 321รางวัล น้ำหนักรวมกว่า 90 บาท เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนเกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ที่จะเป็นโอกาสให้พี่น้องเกษตรได้เข้าถึงความคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันด้วยผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพียงแค่วันละ 1 บาท ก็สามารถได้รับความคุ้มครองสูงถึง 100,000 บาท ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าเกษตรกรและครอบครัว”

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดแคมเปญฯ นี้ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 0-2555-0555