April 21, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ประชาสัมพันธ์

บรรยายภาพ: ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ (ขวา) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มิสวินนี่ เฮง (ซ้าย) รองประธาน และกรรมการผู้จัดการ...