มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“คีนน์” ยกขบวนผลิตภัณฑ์คุณภาพมอบให้องค์กรทั่วไทย ร่วมสู้วิกฤตโควิด-19

“คีนน์” (KEEEN) บริษัทผู้นำด้านบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ร่วมต้านโควิด-19 โดยการมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่หลายหน่วยงานในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรได้ทำงานเพื่อสังคมอย่างเต็มที่ พร้อมเป็นกำลังใจให้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

บริษัท คีนน์ จำกัด นำโดย ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คีนน์ จำกัด ได้ดำเนินงานโครงการมอบผลิตภัณฑ์ร่วมต้านโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในปี 2562 โดยได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล แอนด์ ออยล์ รีมูฟเวอร์ (KEEEN GERM KILLER BLOOD, SCALE & OIL REMOVER) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีคุณสมบัติสำหรับฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส​ รวมถึงสามารถขจัดคราบเลือด คราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื้อรา และคราบตะกรันที่เกิดจากสารอินทรีย์ได้ดี สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรด่านหน้าในการช่วยเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 ได้ปฏิบัติงานอย่างมั่นใจและปลอดภัย

สำหรับหน่วยงานที่ได้มีการมอบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการแล้ว ได้แก่ กองทัพเรือ จำนวน 100 ลิตร เพื่อนำไปใช้ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 บนเรือจักรีนฤเบศร, กรมอนามัย จำนวน 1,000 ลิตร เพื่อใช้ตามโรงพยาบาลสนามและจุดบริการรวม 16 แห่ง ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกรมอนามัย, จังหวัดลำปาง จำนวน 500 ลิตร และมอบผลิตภัณฑ์ในนามกลุ่มสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) จำนวน 1,000 ลิตร เพื่อสนับสนุนกระทรวงแรงงานในการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ทั้งนี้ บริษัท คีนน์ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และคนไทยได้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2535 “คีนน์” ได้ให้การสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืน