May 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

เสธ สมชาติ เต็งนั่งนายกสมาคมสื่อกฎหมายฯพร้อม เอ๋ สิริรัตน์ ผงาดเลขาสมัย ๓

การเลือกตั้ง นายกสมาคมสื่อมวลชนกฎหมายและการยุติธรรม ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ โดยเป็นที่จับตามองในวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯและเลขาธิการสมาคมฯ ซึ่ง พลโทสมชาติ หรุ่นศิริ คาดว่าจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯและในวาระเดียวกัน นางสาวสิริรัตน์ ราวินิจ ก็เป็นที่คาดหมายว่าจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมฯ อีกเป็นสมัยที่สาม
พลโทสมชาติ หรุ่นศิริ ได้เปิดเผยว่า” ในขณะนี้สมาคมได้มีการแก้ไขข้อบังคับสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมจากเดิมเป็นสมาคมสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าว เปลี่ยนเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวกฎหมายและการยุติธรรม และตลอดระยะที่ผ่านที่ผมได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯซึ่งผมและคณะกรรมการทั้งหมดได้มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อรับใช้สังคม และดำเนินกิจกรรมของสมาคมตามวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ได้มีเจตนารมณ์ไว้ โดยยึดถือความเที่ยงธรรมและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ และจะต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นการบ่อนทำลายภาษีของประชาชนคนไทยทั้งชาติ
ด้านนางสาวสิริรัตน์ ราวินิจ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณสมาชิกสื่อมวลชนทุกๆท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา ซึ่งหากการทำหน้าที่ใดๆขาดตกบกพร่องสิ่งใดต้องกราบขอโทษทุกๆท่านไว้ ณ ที่นี้ และขอให้ทุกๆท่านโปรดจงแนะนำให้ดิฉันปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้สมาชิกทุกๆท่านและประชาชนด้วยนะคะ เพราะทุกๆท่านและประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสมาคมฯ ดังนั้นเราจึงมีส่วนร่วมที่จะดำเนินงานด้วยกัน และดิฉันปรารถนาว่า ในโลกยุคโซเชี่ยลภิวัฒน์ซึ่งในตัวตนของแต่ละบุคคลนั้นมีความเป็นสื่อมวลชนอันทรงคุณค่าด้วยเกียรติยศของคำว่า”ประชาชน”ซึ่งเป็นผู้เสียภาษีอากรอยู่ในทุกๆมิติ ตามกฎหมายประมวลรัษฎากร โดยประชาชนทุกคนล้วนมีสิทธิและเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน