กรกฎาคม 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

แถลงการณ์องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กรณีไฟไหม้สวนจตุจักร ส่งผลกระทบต่อสัตว์และผู้เกี่ยวข้อง

12 มิถุนายน 2567, กรุงเทพฯ – องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand) ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ไฟไหม้ ตลาดศรีสมรัตน์ ตลาดค้าสัตว์ภายในพื้นที่สวนจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อรุ่งสางของวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ซึ่งส่งผลให้ร้านค้าถึง 118 คูหา ได้รับความเสียหาย และคาดว่ามีสัตว์ตายจากเหตุไฟไหม้กว่า 1,000 ตัว ความเสียหายและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับสัตว์นับพันชีวิตในครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สัตว์หลากหลายชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงทั่วไป สัตว์ป่า สัตว์หายาก และ สัตว์แปลก ตายเป็นจำนวนมาก สร้างความสูญเสียและสลดใจ แก่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป สัตว์ต่างๆ เหล่านี้ เช่น สุนัข แมว นก ไก่ งูสวยงาม ฯลฯ อยู่ในกรงเพื่อเตรียมซื้อขายในพื้นที่สวนจตุจักร ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองจากการถูกกักขังต้องทนทุกข์ทรมานจากเพลิงไหม้ และตายไปในที่สุด

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ขอตั้งข้อสังเกตและข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

  • การซื้อขายสัตว์ป่า: เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นปัญหาของการค้าสัตว์ป่าที่ไม่ค่อยมีใครอยากพูดถึง แม้จะอ้างว่าเป็นสัตวป่าคุ้มครองที่จดแจ้งอย่างถูกกฎหมาย สัตว์เลี้ยงพิเศษ สัตว์หายาก หรือสัตว์ป่าแปลกนำเข้าจากต่างประเทศชนิดอื่น ๆ แต่สัตว์ป่าเหล่านี้ก็ไม่เคยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เมื่อต้องอยู่ในกรงหรือสภาพแวดล้อมที่จำกัด ซึ่งทำให้ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เกิดความเครียด มีผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคจากสัตว์ป่าไปยังคน องค์กรฯ ขอแสดงจุดยืนในการปกป้องสวัสดิภาพของสัตว์ป่า และไม่สนับสนุนการค้าสัตว์ป่าทุกชนิด
  • การซื้อขายสัตว์เลี้ยง: องค์กรฯ ขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    พ.ศ. 2563 เพื่อความเหมาะสมในการดูแล สัตว์เลี้ยงในทุกร้านค้า รวมถึงการมีมาตรการป้องกันและความปลอดภัยที่เข้มงวด ตลอดจนมีการตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้านี้ขึ้นอีก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และผู้ที่มีส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสัตว์ จากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ องค์กรฯ มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการปกป้องสวัสดิภาพสัตว์และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร เราส่งเสริมให้ทุกคนมีความตระหนักและความเอื้ออาทรต่อสัตว์ และเราทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและสังคมที่สัตว์และผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล

เครดิตภาพถ่าย

ภาพลิง © Andrew Skowron

ภาพอื่นๆ © World Animal Protection

You may have missed