มิถุนายน 13, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

DITP เปิดเวทีประชุมนานาชาติด้านการค้าระหว่างประเทศ “ดิจิทัลโลจิสติกส์ : คำตอบของอนาคต”หนุนผู้ประกอบการไทย เตรียมพร้อมรับความท้าทายใหม่ ผลตอบรับท่วมท้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ได้ดำเนินตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการ จึงจัดงานประชุมนานาชาติด้านการค้าระหว่างประเทศ “Symposium 2021” ภายใต้แนวคิดดิจิทัลโลจิสติกส์ : คำตอบของอนาคต ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 ถ่ายทอดสดในรูปแบบออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ ติดอาวุธให้ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจอย่างท้วมท้นมียอดลง ทะเบียนเข้าร่วมตลอด 2 วันกว่า 900 ราย ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ เมียนมา สิงคโปร์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดการประชุมนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ (Symposium) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์ตลอดซัพพลายเชน ปัจจุบันการแข่งขันทางเทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจโลจิสติกส์แบบเดิมเข้าสู่ยุคดิจิทัลโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานตลอดสองวันจะได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และทิศทางแนวโน้มของโลจิสติกส์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ ให้ขึ้นเป็นผู้นำในโลกธุรกิจโลจิสติกส์ยุคใหม่ และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป

จากกระแสตอบรับนี้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยตระหนักและตื่นตัวต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่แต้มต่อเหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมุ่งเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทยให้สามารถแข่งขันและมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.tradelogistics.go.th  www.ditp.go.th หรือ Facebook Page : DITP.Logistics