May 23, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

HSBC ส่งมอบน้ำใจในวิกฤติโควิด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น หรือ HSBC Thailand ร่วมพลังจับมือกับกลุ่มอาสาสมัครเป็นพลังในการต่อสู้กับวิกฤติ COVID-19 โดยได้ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4.3 ล้านบาท เป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สิ่งของจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์, เตียงผู้ป่วย ICU, เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นจำนวน 6 แห่ง นอกจากนี้ HSBC Thailand ยังได้ร่วมบริจาคถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID- 19 ในชุมชนแออัดคลองเตย, จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยแบ่งกระจายให้กับ รพ. วชิรพยาบาล จำนวน 2.3 ล้านบาท, มูลนิธิพุทธรักษา จำนวน 1 ล้านบาท, มูลนิธิสันติสุข และโครงการ Food for Fighters เป็นจำนวนแห่งละ 5 แสนบาท โดยมี CEO ของ HSBC Thailand นายเคลวิน แทน, คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพันธมิตร ร่วมรับมอบผ่านทางการประชุมออนไลน์

ในส่วนของโครงการ Food For Fighters ที่ได้รับการสนับสนุนโดย UNDP ก่อตั้งโดยนางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร ได้นำทีมอาสาสมัครเข้าร่วมการประชุมรับมอบเงินสนับสนุน โดยจะนำเงินที่ได้ไปจัดหาอาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์, ผู้เกี่ยวข้องกับการรักษา และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ผู้ที่สนใจสนับสนุนแคมเปญและกิจกรรมของ FFF สามารถเยี่ยมชมได้ที่ Facebook เพจ Food For Fighters โดยผู้สนับสนุนสามารถบริจาคเงินผ่านมูลนิธิคุวานันท์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 109-249780-3 (แจ้ง Line @silvervoyage หากต้องการลดหย่อนภาษี) หรือ ส่งกล่องอาหารหรือสิ่งของจำเป็นที่สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 17.00 น. ในกรณีที่ท่านสามารถจัดเตรียมอาหารกล่องแต่ต้องการวัตถุดิบหลัก ทางทีมงานมีวัตถุดิบเพื่อช่วยเหลือท่าน อาสาสมัครนั้นเป็นที่ต้องการ รวมทั้ง อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการขนส่ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพจ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 089-144-6388 (K. Jan) และ 093-924-4692 (K. First) ขอขอบคุณค่ะ.