มิถุนายน 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ปธพ.2 ร่วมใจสู้ภัยโควิด มอบอุปกรณ์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สังกัด กทม.

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปธพ.2) พร้อมด้วยตัวแทนรุ่น ได้แก่ นางกรรณิการ์ เทววิชชุลดา  นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี  นางนภสร ประนิช  นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ และ นางชมัยพร หนุนภักดี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ PPE Coverall 200 ชุด, PE Disposable Gown 10,000 ชุด, แอลกอฮอล์ 200 ลิตร, หน้ากากอนามัย Surgical Mask 10,000 ชิ้น, หน้ากาก KN95 400 ชิ้น รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 3 เครื่อง และสมาร์ตโฟน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 620,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค   โควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

You may have missed