สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนอ) จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 87ปี

รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนอ) จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 87ปี  แห่งการสถาปนาสมาคม และหลังเลี้ยงอาหารกลางวันได้จัดงาน TEA-TALK  “Start up Mindset”  มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เปลี่ยน…ก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยน” โดย ดร.พลอย สุขาดา วิจิตรวาณิชย์พงษ์ เมื่อเร็วๆนี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *