มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

อนุญาตเผยแพร่เพลง “รักแผ่นดินไทย”

2 กุมภาพันธ์ 2564 : นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมเซ็นสัญญากับนางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย ผู้ประพันธ์ เพลง “รักแผ่นดินไทย” ในการอนุญาตเผยแพร่ผลงานเพลงเพื่อใช้เป็นสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแผ่นดินไทย