May 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ค้นหาอาชีพ ตอบโจทย์ยุคโควิด ดูแลลูกพร้อมกับทำธุรกิจ

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนี้ หลายท่านก็ประสบปัญหาด้านการงาน จากบริษัทหลายแห่งปิดตัวต้องออกจากงาน หรือ อาชีพเดิมไปต่อไม่ได้ และต้องการหาอาชีพส่วนตัวที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีสถานะเป็นพ่อ-แม่รุ่นใหม่ที่ต้องการทำธุรกิจไปพร้อมกับพัฒนาบุตรหลานและเด็กๆในท้องถิ่นไปด้วย

สถาบันควอลิตี้คิดส์ จะตอบโจทย์กับสถานการณ์ เช่นนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจการศึกษาแต่ขาดประสบการณ์ ต้องการเริ่มกิจการอย่างมั่นใจ โดยมีพี่เลี้ยง มีผู้เชี่ยวชาญมีหลักสูตรที่มีมาตรฐานและทีมงานที่แข็งแกร่งพร้อมให้การสนับสนุน

กว่า 30 ปีมาแล้วที่สถาบันควอลิตี้คิดส์มีบทบาทในการพัฒนาเด็กด้วยระบบ A.N.T. (Advanced Neurological Teaching)ที่ออกแบบหลักสูตรโดย ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ผู้เชี่ยวชาญด้านการดึงศักยภาพเด็ก และนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ที่พัฒนาหลักสูตรบนหลักการที่ว่า การเล่น คืองานของเด็ก เด็กๆจะได้รับความสนุกสนานและมีพัฒนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดยเรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรมที่กระตุ้นกระบวนการคิดผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5 โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆเช่น การเล่นเกมการศึกษาการทำศิลปะเพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีทักษะชีวิตที่ดีติดตัว4 อย่างด้วยกัน คือ
-สมาธิดี
-คิดไว
-มีความสุข
-และศรัทธาในตนเอง
ซึ่งทั้งหมดคือหัวใจที่นำไปสู่การมีอนาคตที่ดีพร้อมรับทุกการเรียนรู้ในวันข้างหน้า

รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรของสถาบันควอลิตี้คิดส์ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต) ช่วยพัฒนาสมองของเด็กให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ ครบทุกความฉลาด ค้นหาความถนัดและดึงศักยภาพเด็กให้เด่นชัด ทำให้ตัวเด็กและผู้ปกครองได้ส่งเสริม ต่อยอดถูกทาง มีโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคตได้ง่ายกว่า

หลักสูตรนี้มีเด็กๆได้เรียนไปแล้วกว่า 30,000 คน ซึ่งเด็กๆจะชื่นชอบวิธีการเรียนจากกิจกรรมที่สนุกสนานและผู้ปกครองต่างพึงพอใจ เห็นพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลง ของลูก จึงทำให้เกิดการบอกต่อในกลุ่มผู้ปกครอง จึงทำให้สถาบันของควอลิตี้คิดส์ เปิดดำเนินการมาได้นานกว่า 30 ปี

แรงบันดาลใจพัฒนาเด็กทั่วไทย
จากความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งสองสามี-ภรรยา ดร.ชญานิธิแบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์)และคุณแมททิว แบร์ดี้ (ครูแมท) ที่ตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นว่า รูปแบบหลักสูตร ที่พัฒนามานี้ จะทำอย่างไรจึงจะเผยแพร่ออกไปให้มากขึ้น และกระจายสู่ทั่วประเทศ ? และระบบแฟรนไชส์คือคำตอบ

ปัจจุบันควอลิตี้คิดส์ เปิดสาขาในกรุงเทพและต่างจังหวัดรวมกว่า 30 สาขา และกำลังมีแผนที่จะขยายแฟรนไชส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น จึงได้มีนโยบายใหม่ปรับการลงทุนที่ลดลงจากเดิมมากเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจการเพื่อพัฒนาเด็กได้ง่าย

7 ข้อที่สถาบันควอลิตี้คิดส์ ตอบโจทย์กิจการน่าทำ แม้มีวิกฤต
ทำไมควอลิตี้คิดส์จึงน่าสนใจ และตอบรับกับภาวะวิกฤติโควิด-19 นี้ ครูแมทบอกว่า“ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะเปิดโรงเรียนเองได้แต่ว่ามีหลักสูตรหรือไม่? มีระบบการสอนไหม? มีระบบการอบรมครูหรือไม่? และถ้ามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น เช่น ครูไม่มาแก้ปัญหาอย่างไร? เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับกฎต่างๆเช่นการขึ้นทะเบียนการจ่ายภาษีตรงนี้เรามีประสบการณ์และมีความพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ”

สาเหตุที่สถาบันแฟรนไชส์ควอลิตี้คิดส์น่าสนใจ เพราะ

1.เติบโตได้ท่ามกลาง วิกฤตเศรษฐกิจ มั่นใจประสบการณ์ยาวนาน
ควอลิตี้คิดส์เป็นธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาเจ้าแรกๆของประเทศไทยที่เปิดมากว่า 30 ปีมีสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้เจอภาวะวิกฤตมาแล้วหลายรอบ ทั้งเหตุการณ์ทางการเมือง เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ตลอด
ครูแมทกล่าวว่า “จะเห็นว่า เมื่อโควิดผ่านไป สถาบันควอลิตี้คิดส์เรามีสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้นแล้วเราไม่ได้ปิดสาขาเลยตรงนี้แสดงถึง การแก้ปัญหาในวิกฤตในหลายๆรอบที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์ยาวนานในกิจการการศึกษานี้ จะให้ความมั่นใจได้สำหรับคนที่อยากเปิดธุรกิจนี้กับเรา”

2.มีหลักสูตรดีเป็นที่ยอมรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนของควอลิตี้คิดส์ จะเป็นกิจกรรมเรียนรู้จากการเล่นแสนสนุก ผ่านการเล่นและเกมสร้างสรรค์จากทั่วโลก ซึ่งสถาบันของควอลิตี้คิดส์ได้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอนที่ทันสมัย
หลักสูตรการเรียนรู้จากกิจกรรมและเกมการศึกษานั้นเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาเด็กช่วยเน้นให้เด็กรู้จักสังเกตแยกแยะ จัดลำดับ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะสื่อสารที่ดี โดยมีปรัชญาว่า“การเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือการเรียนรู้ที่มีความสุขผ่านประสบการณ์ที่ให้เด็กลงมือทำเอง” เพื่อให้เด็กสามารถค้นหาศักยภาพของตัวเองได้ตั้งแต่วัยเยาว์

หลักสูตรของควอลิตี้คิดส์ มีชื่อเสียงมายาวนาน ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการ จากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการยืนยันจากเด็กหลายท่าน ที่เติบโตแล้วอย่างมีคุณภาพ และประสบความสำเร็จใจชีวิต

3.ลงทุนไม่สูงเกินไป
สถาบันควอลิตี้คิดส์ได้ปรับการลงทุนให้น้อยลงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเปิดกิจการนี้ได้ง่ายขึ้น
ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง5 แสนบาท ซึ่งในรูปแบบใหม่นี้ไม่รวมถึงค่าก่อสร้างและค่าเช่าสถานที่ในการจัดรูปแบบใหม่ให้มีการลงทุนต่ำลง ก็เพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการลงทุนของผู้ที่ต้องการสร้างกิจการใหม่ ไม่ให้สูงเกินไปนัก

4.เหมาะกับ พ่อ แม่รุ่นใหม่
ครูแมทแนะว่าผู้ที่น่าจะทำกิจการนี้ “คุณแม่ที่มีลูกเล็กหรือมีลูกวัยประมาณ 2-3 ขวบที่ไม่ได้ทำงานประจำหรือออกงานเพราะบริษัทปิด คุณแม่ที่มีความพร้อมอยากทำงานแบบที่ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องไปไกลดูแลลูกได้และสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้มีจิตใจที่อยากจะพัฒนาลูกพร้อมกับพัฒนาเด็กๆในพื้นที่ของตัวเองมีเงินพร้อมลงทุนเบื้องต้น 5 แสนบาท อันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะมากๆ ที่จะเปิดสาขาควอลิตี้คิดส์ได้ครับ”

5.เปิดได้ทุกจังหวัด
ในการทำสื่อออนไลน์ของสถาบันควอลิตี้คิดส์ ที่ผ่านมาทำให้ผู้ปกครองเกิดความสนใจและโทรสอบถามมาจากทั่วประเทศว่าอยากให้ลูกหลานมาเรียนกับควอลิตี้คิดส์รวมถึงสอบถามว่า มีมาเปิดในจังหวัดนี้ตำบลนี้ในทำเลนี้ไหม?
จึงทำให้สถาบันควอลิตี้คิดส์ ได้วางรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตอบรับความต้องการดังกล่าว และพร้อมแล้ว สำหรับการเปิดแฟรนไชส์ไปทุกจังหวัด
โดยสาขาควอลิตี้คิดส์ในกรุงเทพเหมาะที่จะเปิดในห้างสรรพสินค้าเนื่องจากห้างสรรพสินค้ามีที่จอดรถสะดวกส่วนในต่างจังหวัดสามารถเปิดในตึกแถวมีพื้นที่ขนาด 50 ตารางเมตรมีห้องเรียนได้ 2 ห้อง
หรือในต่างจังหวัดถ้ามีทำเลที่มีศูนย์การศึกษาตั้งอยู่รวมกัน เช่นมีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีโรงเรียนสอนว่ายน้ำ มีโรงเรียนสอนดนตรีเป็นต้น อยู่ในโซนเดียวกัน จะเป็นทำเลที่ดีมากในการเปิดสถาบันควอลิตี้คิดส์

6.มีทีมงานพร้อมสนับสนุน
สถาบันควอลิตี้คิดส์ มีการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมายาวนาน จึงมีทีมงานที่พร้อมจะสนับสนุนผู้เปิดแฟรนไชส์ควอลิตี้คิดส์ ได้อย่างครบวงจรกว่า 25 ท่านทั้งด้านอบรมหลักสูตร ด้านการอบรมครูผู้สอนด้านการตลาดด้านการจัดการภายในโรงเรียน และสามารถดูแลแฟรนไชส์อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด

7.เปิดให้เข้าเยี่ยมชมกิจการ
หากท่านใดที่สนใจธุรกิจนี้ แต่ต้องการข้อมูลมากขึ้น และต้องการความมั่นใจว่าจะอยู่กับกิจการนี้ได้หรือไม่?ครูแมทกล่าวย้ำว่า“สำหรับทุกคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากทำแฟรนไชส์ก่อนตัดสินใจเป็นเจ้าของสาขา
สถาบันควอลิตี้คิดส์ขั้นแรกผมขอเชิญชวนไปเยี่ยมชมสาขาที่เปิดก่อนครับ เยี่ยมชมแล้วถ้ารู้สึกว่า
1.อยากให้ลูกมาเรียน
2.อยากเป็นเจ้าของธุรกิจลักษณะแบบนี้

อันนี้ ก็จะเป็นโอกาสของคุณ จะเป็นโอกาสสำหรับคนที่อยากจะช่วยพัฒนาลูกหลานของคุณและจะมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาเด็กไทยด้วยครับ”

ธุรกิจด้านการศึกษานั้น ไม่ใช่กิจการที่หวือหวา แต่เป็นธุรกิจที่มักจะอยู่กันยาวนานได้หลายปี ซึ่งจะตอบโจทย์ สำหรับผู้ที่ต้องการอาชีพที่มั่นคง ต้องการความสุข และสนุกไปกับการพัฒนาลูกหลาน และเด็กๆในท้องถิ่น
เป้าหมายการเปิดสาขาใหม่ของควอลิตี้คิดส์ ในปี2020 นี้คาดว่าจะเปิดเพิ่มได้ 7 สาขา และเพิ่มอีก 15 สาขาในปี 2021 ครับ โดยจังหวัดที่มีศักยภาพสูงสำหรับการเปิดแฟรนไชส์ อันดับแรกๆ คือเชียงใหม่, เชียงราย, อุดร, ขอนแก่น, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, หาดใหญ่และจังหวัดอื่นๆที่สนใจ ก็สามารถแจ้งสมัครมา เพื่อให้ทีมวิเคราะห์ทำเล และศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันเพราะควอลิตี้คิดส์ตั้งเป้าจะเปิดให้ครบในทุกๆจังหวัดในอนาคต

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามช้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ควอลิตี้คิดส์
ได้ที่โทร 02-286-7367-8 , 088-022-8574 หรือที่www.qualitykids.com