October 4, 2023

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงาน IP Fair 2020 ชูนวัตกรรมยุคโควิด-19

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยความพร้อมในการจัดงาน IP Fair 2020 มหกรรมที่รวบรวมผลงานและ
องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหลากหลาย เช่น การแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เสวนาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการแสดงผลงานผู้ชนะรางวัล IP Champion และ DIP Photo Contest เป็นต้น กำหนดจัดระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน นี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยปีนี้ กำหนดแนวคิด “Innovate for a green future”เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดงานแถลงข่าวความพร้อมของการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2020) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยกรมฯ กำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “Innovate for a green future” สอดคล้องกับแคมเปญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในปีนี้

นายทศพล เปิดเผยว่า “ปัจจุบันผู้บริโภคตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ คำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น พฤติกรรมของมนุษย์ที่ปรับเปลี่ยนไปนี้ นำไปสู่ยุคของ Green New Normal หรือที่เรียกว่า วิถีใหม่เพื่อโลกสีเขียว โดยทุกประเทศต่างตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นพ้องต้องกันที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ
ที่รับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของไทย จึงเตรียมจัดงาน IP Fair 2020 ภายใต้แนวคิด Innovate for a green future ทรัพย์สินทางปัญญา…เพื่อโลกสีเขียว ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการต่อยอดทางความคิด กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้การพัฒนาทางความคิด สู่เศรษฐกิจการค้าได้เติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ”

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงผลงานและการให้บริการ ได้แก่ IP Clinic :ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP Showcase : จัดแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
IP Service : ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาจาก 10 หน่วยงาน Business Matching : การจับคู่ธุรกิจ
เพื่อขยายโอกาสทางการค้า IP Champion : จัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี 2563 และพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020

นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อสัมมนาพิเศษ ประกอบด้วย หัวข้อ (1) พลิกเกมธุรกิจด้วยระบบ “Madrid”
(2) สื่อความคิดผ่านเลนส์กล้อง สะท้อนมุมมอง IP เพื่อโลกสีเขียว (3) สิทธิบัตรเปลี่ยนโลก : อนาคตเทคโนโลยีสีเขียว (4) “How to ไม่ทิ้ง” วิถีชีวิตใหม่ ออกแบบอย่างไร ช่วยให้ไร้ขยะ Designing for Zero Waste for the New Normal (5) 40 ปี สิทธิบัตรไทยและก้าวต่อไปสู่อนาคต (6) 2020 Korea-Thailand Copyright in the Gaming Industry Forum “คิดอย่างไรให้โดน สร้าง © เกมอย่างไรให้ดัง” (7) ไขความลับ Upskill บนโลกออนไลน์ : ขายอย่างไรไม่ให้ละเมิด IP

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ www.ipfair2020.com โทรศัพท์หมายเลข 095 595 5586, 02 136 5226