มิถุนายน 18, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

สสว. และ มทร.ธัญบุรี ต่อยอด SME ขั้นกลางและเชิงลึก ปลุกความสำเร็จแบบมือโปร เตรียมพร้อมสู่สากลบนตลาดออนไลน์

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในการผลักดันผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกรุงเทพและภาคกลาง จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์ ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ซึ่งได้รวม SME ในเขตพื้นที่กรุงเทพและภาคกลางตอนบน จำนวนกว่า 2,000 ราย เข้าสู่ตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังทั้งของไทยและสากล

ผอ.สสว. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด Digital to Global ซึ่งเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา SME ไปสู่การเป็น Modernization เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ในระดับสากล ส่วนในปีนี้ยังระดมความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการทำตลาดออนไลน์ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง พร้อมกลยุทธ์การตลาดแบบ Digital Marketing เชิงลึก โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ยังไม่มีร้านค้าออนไลน์ 8,000 ราย ให้ได้เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ การเขียนเนื้อหาสินค้า การถ่ายภาพ และการขนส่ง จนสามารถเปิดร้านค้าใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ราย

“นอกจากนั้น สสว. ยังจะติดตามผู้ประกอบการรายเดิม ที่มีร้านค้าออนไลน์แล้วแต่ยังขายไม่ได้ ให้เข้าอบรมเชิงลึก อาทิ การใช้ LINE OA การใช้ Chat Bot การเจาะกลุ่มลูกค้าด้วย Facebook การทำ VDO เพื่อนำเสนอสินค้า การใช้ SEO SEM อีกจำนวน 1,600 ราย สำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มไปได้ดีกับการค้าออนไลน์แล้ว สสว.จะเพิ่มศักยภาพด้วย Digital Marketing Plan พร้อมให้คำปรึกษาและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ในจำนวน 800 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดสากล” นายวีระพงศ์ ระบุ

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งเป็นการให้ความรู้และได้ฝึกปฏิบัติไปในตัว ซึ่งหลังจากที่ผู้ประกอบการได้ผ่านการอบรมแล้วก็สามารถนำไปใช้ในทางธุรกิจได้ต่อไป และก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการหลักสูตรขั้นกลาง (กลุ่ม B) และกลุ่มผู้ประกอบการหลักสูตรเชิงลึก (กลุ่ม A) ที่มาอบรม ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้มีการอบรมบนชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น

“การจัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ Advanced Online Advertising มีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจโฆษณาและเข้าถึงลูกค้า บน facebook, Google และ Line Official Account เป็นหลักสูตรขั้นกลาง สำหรับผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านค้าออนไลน์อยู่แล้ว จะได้เรียนรู้เครื่องมือและวิธีการโฆษณาเพื่อสร้างยอดขายให้เติบโตยิ่งขึ้น ส่วนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนการตลาดเชิงดิจิทัล เป็นหลักสูตรเชิงลึกโดยมีการอบรมพร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รู้จักวิธีการจัดทำแผนการตลาดเชิงดิจิทัล วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง และได้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนการตลาดเชิงดิจิทัลเป็นรายกิจการ โดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายท่านอย่างใกล้ชิด สำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อม หรือพัฒนาศักยภาพไปสู่ตลาดออนไลน์ได้ในระดับสากล” อธิการบดีธัญบุรี กล่าว

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing เป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จับมือองค์กรชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.), สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งทาง มทร.ธัญบุรี ได้มีจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง   เป็นปีที่ 4 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดภาคกลางตอนบน กรุงเทพและปริมณฑล รวม 12 จังหวัด ตลอดเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 2563 ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www.smeonline.info และที่ Facebook : Smeonline by OSMEP