กรกฎาคม 15, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

รพ.ธนบุรี เปิดให้บริการ Drive-In Unit ตรวจไข้ ไอ เจ็บคอ ครบจบที่เดียว

โรงพยาบาลธนบุรี เปิดให้บริการ Drive-In Unit คลินิกตรวจรักษาอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นบริการรูปแบบใหม่มุ่งเน้นไปที่ผู้รับบริการเป็นสำคัญ สะดวก ปลอดภัย และไม่ปะปนกับผู้อื่น หากมีอาการมาไม่เกิน 1 สัปดาห์ จะได้รับการตรวจรักษาแบบ One Stop Service เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการตรวจรักษาด้วยความสบายใจและคลายความกังวล ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้ถึง 20 ช่อง สามารถรองรับรถที่จะหมุนเวียนเข้ารับบริการได้อย่างเพียงพอ โดยมีมาตรการในการทำความสะอาดห้องตรวจด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อทันทีที่ตรวจรักษาผู้ป่วยแต่ละรายเสร็จ ซึ่งผู้ป่วยทุกท่านที่เข้ารับบริการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการตรวจรักษาในห้องที่สะอาด ปลอดเชื้อ และเป็นส่วนตัว โดยนำรถเข้าจอดและเข้าไปยังห้องตรวจได้ทันที ด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ขับรถเข้ามารับบริการได้ที่ Drive-In Unit บริเวณด้านหน้าอาคาร 2 โดยมีป้ายบอกเส้นทางไว้อย่างชัดเจน หรือโทรนัดหมายล่วงหน้า โทร 1645 กด 1
  2. โรงพยาบาลธนบุรี จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการและสอบถามข้อมูลเพื่อทำประวัติ รวมทั้งตรวจสอบสิทธิ์เบิก-จ่าย ของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยไม่ต้องลงจากรถ
  3. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ ภายในห้องตรวจส่วนตัวที่ปลอดเชื้อ
  4. หลังจากคุณหมอตรวจและสั่งยาเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินพร้อมกับรับยาภายใต้การแนะนำจากเภสัชกร โดยสามารถรออยู่ในห้องตรวจหรือออกไปรอในรถของผู้ป่วยเองก็ได้
    สามารถสอบถามข้อมูลบริการ หรือนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1645 กด 1 หรือ www.thonburihospital.com และ www.facebook.com/thonburihospitalclub