May 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ชาวกระบี่ปลื้มโครงการตู้กับข้าวชาวกระบี่ปังต่อยอดสู่ตู้ปันสุขช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ตกงานทั่วประเทศ เตรียมขยายความช่วยเหลือชาวกระบี่ทุกหมู่บ้าน 389 แห่ง

ตามที่จังหวัดกระบี่นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ได้ร่วมระดมสมองคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือชาวกระบี่ที่เดือดร้อนจากมาตรการ Lockdown จึวเกิดเป็นโครงการตู้กับข้าวชาวกระบี่ สะพานบุญระหว่างผู้ให้และผู้รับ เริ่มครั้งแรกวันที่ 16 เมษายน 63 จำนวน 8 อำเภอ 211 จุด จนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ 30 วัน ได้บริจาคอาหารกล่องช่วยเหลือประชาชนรวม 113,585 กล่อง อาหารแห้ง 44,275 ชุด

หลังจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง ผู้ว่าฯเตรียมเดินหน้าลดด่านตรวจ เพิ่มตู้กับข้าวชาวกระบี่ทุกหมู่บ้าน 389 แห่ง โดยให้เงินตั้งต้นค่าอาหาร 1,000 บาททุกหมู่บ้าน ผ่านผู้จัดการตู้กับข้าว ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่เดือดร้อน ตกงานให้อิ่มท้อง เนื่องจากไม่มีใครตอบได้ว่า การระบาดของโควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่

ส่วนเรื่องตู้ปันสุข ที่กำลังกระจายความข่วยเหลือทั่วประเทศนั้น ผู้ว่าราชการจังหัดกระบี่เผย “” รู้สึกปลื้มใจที่แนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับ และผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือ ประขาชนผู้เดือดร้อน และดีใจได้เห็นความมีน้ำใจ ความมีจริยธรรมของคนไทยที่เห็นแก่ส่วนรวม ไม่คิดนำสิ่งของไปใช้เพื่อตัวเอง”