กรกฎาคม 15, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,423 ราย ใน 67 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 54 ราย)
เสียชีวิตรวม 32 ราย (เพิ่มขึ้น 2 ราย)

ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษา 2,423 รายนั้น รักษาหายแล้ว 940 ราย (38.8%) รักษาหายเพิ่มขึ้น 52 ราย

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 54 ราย ใน 17 จังหวัด เข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร (20 ราย), ปัตตานี (11), ชลบุรี (3), ปทุมธานี (3), ภูเก็ต (3), ยะลา (2), ส่วนจังหวัดละหนึ่งราย ได้แก่ เชียงใหม่, กระบี่, ชัยภูมิ, ตรัง, นครสวรรค์, นนทบุรี, นราธิวาส, พัทลุง, พิษณุโลก, ลำปาง, และสมุทรปราการ, โดยยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 1 ราย

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด ตามด้วย ภูเก็ต นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ยะลา ปัตตานี สงขลา เชียงใหม่ และปทุมธานี
โดยยังมี 10 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย

ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)