April 20, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,067 ราย ใน 64 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 89 ราย)
เสียชีวิตรวม 20 ราย

วันนี้เป็นวันแรกที่รายงานผู้ติดเชื้อสะสมถึง 2000 ราย โดยมี 13 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)