รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,067 ราย ใน 64 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 89 ราย)
เสียชีวิตรวม 20 ราย

วันนี้เป็นวันแรกที่รายงานผู้ติดเชื้อสะสมถึง 2000 ราย โดยมี 13 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *