มิถุนายน 13, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรยกของดีของเด่นจากจังหวัดพิจิตรมาให้คนกรุงได้ช็อปกัน กับงาน “ของดีเมืองชาละวัน 2024”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรยกของดีของเด่นจากจังหวัดพิจิตรมาให้คนกรุงได้ช็อปกัน กับงาน “ของดีเมืองชาละวัน 2024” ยกขบวนสินค้าเกษตรคุณภาพดีร่วมงานกว่า 50 ร้านค้า หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต กระจายรายได้สู่เกษตรกร

ด้วยจังหวัดพิจิตร มีเป้าหมายการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรที่ดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมและคุณภาพชีวิตดี โดยจังหวัดพิจิตรมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว ส้มโอ มะม่วง มะยงชิด อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิจิตร ภายใต้ชื่องาน “ของดีเมืองชาละวัน 2024” โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพิ่มมูลค่าทางการค้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งช่วยกระจายสินค้าในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางการค้า และพัฒนามาตรฐานสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค มีกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่7 มีนาคม 2567  ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น1 เซ็นทรัลเวสต์เกต โดยได้รับเกียรติจาก นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนหลายแขนงร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

          – ร้านค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรออร์แกนิค เกษตรแปรรูป สินค้า OTOP SMEs BCG กว่า 50 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้พื้นถิ่นจังหวัดพิจิตร (มะม่วง ส้มโอ มะยงชิด ชมพู่)  มะขามแก้วสี่รส กล้วยตาก  ป้าเพียน ส้มโอสามรส และสินค้า BCG อาทิ (เครื่องสำอางจากนวัตกรรมจากธรรมชาติวาเบลล่าซ์ อารีเฮิร์บ กล้วยตากไฮโซบานานา เครื่องประดับหินสี ลูกเดือยอบกรอบ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน)     

          – ชมการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ เบลล์ นิภาดา แกรมมี่โกลด์,ต้นข้าว อาร์สยาม, คะแนน นัจนันท์,ก็อต สุทธิรักษ์,เตวิชญ์ ชัยธัช

สำหรับงาน “ของดีเมืองชาละวัน 2024” จัดขึ้นในวันที่ 7 – 11 มีนาคมนี้ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น1 เซ็นทรัลเวสต์เกต ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึงสามารถสร้างช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นจากจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร หรือ โทร 056-990380