กรกฎาคม 23, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมฉลองทุกบทบาทของผู้หญิง ต้อนรับวันสตรีสากล 2024 จัดแคมเปญสร้างแรงบันดาลใจแห่งปี “SHEPOSSIBLE”

ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมฉลองทุกบทบาทของผู้หญิง ต้อนรับวันสตรีสากล 2024 จัดแคมเปญสร้างแรงบันดาลใจแห่งปี “SHEPOSSIBLE” เพื่อให้ผู้หญิง (พร้อม) เป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างแท้จริง ครั้งแรกของไทย! กับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงทุกเจนเนอเรชันและส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้หญิงทั่วประเทศ

ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดสติเนชันแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต ร่วมต้อนรับวันสตรีสากล จัดแคมเปญสร้างแรงบันดาลใจแห่งปี “SHEPOSSIBLE” เพื่อร่วมฉลองทุกบทบาทของผู้หญิง และสนับสนุนให้ผู้หญิง ‘พร้อม’ เป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างแท้จริงในทุกมิติของสังคม กับไฮไลต์สำคัญครั้งแรกของเมืองไทย! ในการนำเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดอย่าง AI มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงในทุกเจนเนอเรชัน และเป็นกิมมิคในการแสดงพลังส่งต่อความช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้หญิงทั่วประเทศ ผ่านหลากหลายกิจกรรมสุดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมี.ค. 67 ที่ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิล์ด และช่องทางออนไลน์ คลิก https://www.central.co.th/th/shepossible  ซึ่งนับเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการให้ความสำคัญกับผู้หญิง รวมทั้งมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับผู้หญิงทุกเจนเนอเรชันสู่ความ ‘พร้อม’ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไป


ณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ในฐานะนักบริหารหญิงที่จะเข้าร่วมสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ในแคมเปญ “SHEPOSSIBLE” กล่าวว่า“ห้างเซ็นทรัล เชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถและพลังบวกของผู้หญิงในการเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร สังคมและประเทศมาโดยตลอด  โดยเราเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้แสดงออกทางความคิดและการลงมือทำอย่างเต็มที่ทั้งภายในองค์กรเอง รวมทั้งให้การสนับสนุนหน่วยงานภายนอกองค์กรในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในผู้หญิงทุกเจนเนอเรชัน และอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญคือ การเป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือผู้หญิงจากปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (1) ที่จะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เช่น การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การเข้าถึงการรักษาและการมีสุขอนามัยที่ดี, ความเหลื่อมล้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ, ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ในทุกช่วงวัย และคุณภาพชีวิตของสตรีที่ส่งผลต่อการมีลูกจนนำไปสู่ ‘สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์’ ด้วยเหตุนี้ ห้างเซ็นทรัล ในฐานะองค์กรธุรกิจที่มีเครือข่ายพันธมิตรที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการลดปัญหา และร่วมพัฒนาสร้างความ ‘พร้อม’ แก่ผู้หญิงไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างพลัง แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก เพื่อเป็นเกราะสำคัญให้ผู้หญิงก้าวผ่านปัญหา อุปสรรค และกรอบความคิดแบบเดิม ๆ สู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคมและ ‘พร้อม’ จะเป็นแรงสำคัญในการส่งต่อพลัง แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกในวงกว้างต่อไป จึงเป็นที่มาของแคมเปญ ‘SHEPOSSIBLE’ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้น ในคอนเซ็ปต์ให้ผู้หญิง (พร้อม) เป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างแท้จริง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้เป็นอย่างดี”

ด้าน รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ในฐานะผู้ขับเคลื่อนแคมเปญ “SHEPOSSIBLE” คนสำคัญเป็นปีที่ 2 และเป็นผู้ผลักดันแคมเปญจนกลายเป็น ซิกเนเจอร์แคมเปญเพื่อผู้หญิงแห่งปี เผยถึงไฮไลต์และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจของแคมเปญ “SHEPOSSIBLE” ในปีนี้ว่า “จากความสำเร็จของแคมเปญ SHEPOSSIBLE ในปีที่ผ่านมาที่เราได้ร่วมมือกับ 8 อาร์ติสท์หญิงแถวหน้าของไทยในการร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจ เละความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงทั่วประเทศผ่านนิทรรศการงานศิลปะ SHEPOSSIBLE ที่ทำให้เราได้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่จากหลากหลายวงการทั้งจากอาร์ติสท์ ลูกค้าคนสำคัญ พันธมิตรแบรนด์สินค้า ผู้บริหารและพนักงานที่มีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดแก่ผู้หญิงไทยในวงกว้าง ในปีนี้เราจึงเดินหน้าที่จะสานต่อแคมเปญ SHEPOSSIBLE อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งใจที่จะเป็นเครือข่ายสำคัญในการส่งต่อพลัง แรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก รวมไปถึงความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถให้แก่ผู้หญิงทั่วประเทศผ่านหลากหลายกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเกราะความ ‘พร้อม’ ให้กับผู้หญิงควบคู่ไปกับการช่วยเหลือผู้หญิงให้พวกเขาได้มีพลังใจ พร้อมจุดชนวนแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่เชื่อว่าจะสร้างประโยชน์ในระยะยาวแก่ผู้หญิงในทุกเจนเนอเรชันในการนำไปต่อยอดทางความคิดและพร้อมลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการนำเทรนด์ของโลกปัจจุบันอย่าง AI มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อกำลังใจรวมทั้งความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การเป็นผู้หญิงที่ ‘พร้อม’จะขับเคลื่อนตัวเอง สังคม และประเทศชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ความยั่งยืน และสุขอนามัย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยและในวงการค้าปลีกที่มีการใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเสริมทัพเพื่อสร้างสรรค์และจุดประกายพลังบวกให้กับผู้หญิงที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างลงตัว ซึ่งเราคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นโมเดลต้นแบบในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของผู้หญิงในอนาคต ที่จะส่งผลให้ผู้หญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ ‘พร้อม’ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนทุกมิติในสังคมอย่างมีศักยภาพ และได้รับการยอมรับ เชื่อถือ อย่างเสมอภาคในทุก ๆ บทบาทต่อไป”

หมายเหตุ:  (1)  ที่มา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570

สำหรับหลากหลายกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ทั้งในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้หญิง (พร้อม) เป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างแท้จริง ในแคมเปญ “SHEPOSSIBLE” ตลอดเดือน มี.ค. 67 ประกอบด้วย…

LET’S INSPIRE INCLUSION: ห้างเซ็นทรัล จับมือ Mirror Thailand เปิดเวทีทอล์กแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมแชร์มุมมองการดำเนินชีวิตจากไอดอลผู้หญิงไทยในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในวันที่ 5 มี.ค. 67 ณ Event Arena ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ซึ่งประกอบไปด้วย 4 หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่….

-ECONOMIC EMPOWERMENT: ความสำคัญในการส่งเสริมผู้หญิงให้มีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ ผ่านโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ของกลุ่มเซ็นทรัล และแคมเปญ “SHEPOSSIBLE” ของห้างเซ็นทรัล  โดยคุณณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล  รีเทล ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล   จิราธิวัฒน์ ผู้กุมบังเหียนการบริหารห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน 77 สาขาทั่วไทย และคุณกรองกมล มารี เดอเลออน Vice President, Beacon Venture Capital และ คณะกรรมการ โครงการ Cartier Women’s Initiative ประจำปี 2024

-EDUCATION EMPOWERMENT: Body Right Sex Relationship และอีกหลายสิ่งที่ผู้หญิงควรรู้ตั้งแต่วัยเรียน จนถึงการ เรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดชีวิต เพราะผู้หญิงยิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีอิสระ และสนุกกับชีวิต ได้มากเท่านั้น โดยคุณซินดี้ – สิรินยา บิชอพ ทูตสันถวไมตรี UN Women ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้ก่อตั้งแคมเปญ “DON’T TELL ME HOW TO DRESS” ทั้งยังเป็นวิทยากรให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของร่างกายในวัยเจริญพันธุ์ รวมถึงเข้าใจเรื่องสิทธิในร่างกายตัวเอง และ คุณมุกพิม อนันตชัย หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ YouTube ประเทศไทยและเวียดนาม ที่เล็งเห็นความสำคัญของ Lifelong Learning ที่ยูทูปเองเป็นอีกส่วนหนึ่งของโลกยุคใหม่ที่ช่วยให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในทุกช่วงวัยของชีวิต

-HEALTH EMPOWERMENT: สุขภาพกาย-สุขภาพใจที่ดีคือสมบัติอันมีค่าในชีวิต และทั้งสองสิ่งนี้แยกจากกันไม่ขาด เมื่อสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายเริ่มต้นจากการหลั่งฮอร์โมน ซึ่งหลายครั้งขึ้นอยู่กับสภาวะ จิตใจและการดูแลร่างกายก็จะพาจิตใจให้ผ่อนคลายขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ โดยคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักจิตบำบัดผ่านศิลปะการเคลื่อนไหว ผู้ก่อตั้ง Empathy Sauce และโฮสต์ประจำ R U OK พอดแคสต์ และพญ.ธิศรา วีรสมัย สูตินรีแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน หัวหน้าศูนย์ Smart Life Preventive Medicine Center โรงพยาบาลพญาไท 1

-LIFE EMPOWERMENT ว่าด้วยการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีอิสระในการใช้ชีวิตสามารถเลือกทางชีวิตของตัวเอง และมีความสุขกับชีวิตในแบบที่ตัวเองเป็นได้อย่างไม่ต้องถูกกดทับโดยกรอบของสังคม โดยคุณซอล ฐิตารีย์ สรวลสรรค์ Executive Director of Nigao Exclusive Salon Partner ที่เชื่อว่าผู้หญิงสามารถแสดงตัวตนของตัวเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด คุณยี วันเพ็ญ ชัยบุญญลักษณ์ นางแบบแฟชั่นและโฆษณา ที่เริ่มเดบิวต์เมื่ออายุ 57 ปี หลังจากที่เป็นแม่บ้านเต็มตัวมาตั้งแต่อายุ 30 ปี และคุณแอนโทเนีย โพซิ้ว ตัวแทนจากประเทศไทยที่คว้ารางวัลรองอันดับ 1 เวที Miss Universe 2023 ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนในประเทศ ในการทำตามความฝัน ของตัวเองจนสำเร็จและเป็นเจ้าของโครงการ Little Steps ตั้งแต่อายุ 18 ปี ที่ตั้งใจช่วยเหลือผู้เปราะบางในประเทศไทยให้ได้รับโอกาสที่มากขึ้น

SHEPOSSIBLE AI PORTRAIT EXHIBITION: ครั้งแรกของไทย! กับการการนำเทคโนโลยี AI มาขับเคลื่อนสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังบวกให้ผู้หญิง ผ่าน Exhibition สุดล้ำ AI Digital Art 4 คาแรกเตอร์ ซึ่งห้างเซ็นทรัลได้ดีไซน์ขึ้นเพื่อตัวแทนของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความ ‘พร้อม’ ในทุก ๆ ด้าน  (1) ด้านเศรษฐกิจ ‘Breaking Stereotype’ “พร้อม” ปิดช่องว่างความไม่เท่าเทียม เพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงก้าวสู่การป็นผู้นำในสังคมยุคใหม่ (2) ด้านการศึกษา ‘Futuristic   Vision’ “พร้อม” ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นใจ ผลักดันเทคโนโลยี AI ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะใหม่ๆ ให้ผู้หญิง (3) ด้านสุขภาพ และ Wellness ‘Age is just a number’ “พร้อม” ก้าวข้ามขีดจำกัดของอายุ สนับสนุนให้ผู้หญิงใส่ใจในสุขภาพ เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการในทุกๆ ช่วงวัย และ (4) ด้านความยั่งยืน ‘Sustainable Lifestyle’ “พร้อม” เปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้หญิงที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบที่เป็นมิตรต่อโลก ซึ่งจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 – 7 มี.ค. 67 ณ Event Arena ชั้น 1 และวันที่ 8 – 31 มี.ค. 67 ณ ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์

SHEPOSSIBLE AI PORTRAIT: ชวนร่วมมิชชั่นส่งกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงทั่วประเทศ ด้วยการ (1) ครีเอต AI ในสไตล์คุณผ่าน 4 คาแรกเตอร์ตัวแทนผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความ “พร้อม” หรือ (2) แชร์รูปที่      บ่งบอกความ ‘พร้อม’ ในตัวคุณ หรือ (3) แชร์โพสต์กิจกรรม SHEPOSSIBLE AI PORTRAIT พร้อมติด #ShePossible2024 เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นทุน และของใช้จำเป็น รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ในการสนับสนุนความ “พร้อม” แก่ผู้หญิง และน้อง ๆ ทั่วประเทศผ่านมูลนิธิเพื่อนหญิง และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโครงการสานฝันทำเพื่อน้อง ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มี.ค. 67 ที่ AI Snap Photo Booth หรือผ่านทางออนไลน์ https://www.central.co.th/th/shepossible

SHEPOSSIBLE PROMOTION & SERVICES: โดยความร่วมมือจากพันธมิตรแบรนด์สินค้าชั้นนำต่าง ๆ ร่วมจัดโปรโมชันพิเศษมากมาย อาทิ BDMS Wellness Clinic, CLARINS, Clinique, Clé de Peau Beauté, Decorté, Kanebo, La mer, La Prairie ,Yves Saint Laurent ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 ที่ห้างเซ็นทรัล
ทุกสาขา รวมทั้งพันธมิตรแบรนด์ที่ให้การสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้หญิง และน้อง ๆ ทั่วประเทศผ่านมูลนิธิเพื่อนหญิง และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโครงการ สานฝันทำเพื่อน้อง อาทิ Bouton, CASIO, Christiana, Cruise, Guess, Lady plus, The Blooming Story, Wacoal, Shiseido, BSC Cosmetology และ BSC Lingerie

EXCLUSIVE T-SHIRTS & NFT: ร่วมส่งกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงทั่วประเทศผ่านกิจกรรม SHEPOSSIBLE AI PORTRAIT พร้อมรับความเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย(1) รับฟรี! เสื้อยืด SHEPOSSIBLE AI PORTRAIT เมื่อช้อปครบ 3,000 ต่อใบเสร็จ หรือสแกนบริจาค 500 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 5 – 7 มี.ค. 67 ณ ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (2) พิเศษเฉพาะในงาน รับฟรี! NFT SHEPOSSIBLE ในวันที่ 5 -7 มี.ค. 67 ณ ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยผู้ถือ NFT จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งจากห้างและเซ็นทรัลออนไลน์ ตั้งแต่เดือน เม.ย. 67 เป็นต้นไป (จำนวนจำกัด 50,000 สิทธิ์)

มาร่วมฉลองทุกบทบาทของผู้หญิง และสนับสนุนให้ผู้หญิง พร้อม’ เป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างแท้จริงในทุกมิติของสังคมไปด้วยกันกับแคมเปญเพื่อผู้หญิงแห่งปี SHEPOSSIBLE ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 67  – 17 มี.ค. 67 นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Central Department Store คลิก www.facebook.com/CentralDepartmentStore

You may have missed