October 4, 2023

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

โตโยต้าชวนคนไทยร่วมกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนไปพร้อมกัน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” เชิญชวน
คนไทยร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชีวิตประจำวัน ผ่านทาง Line @ LodPlienLok
โดยโตโยต้าขอร่วมปลูกต้นไม้ 1 ต้น ต่อทุกการลด CO2 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

หนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของโตโยต้าคือการ เสริมสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) โดยการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว โตโยต้าได้มีความพยายามเตรียมความพร้อมในหลากหลายแนวทาง (Multi-Pathway) พร้อมกับความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอน ผ่าน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) ควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลายในการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยหนึ่งในภาคส่วนที่โตโยต้าให้ความสำคัญ คือภาคประชาชน ที่โตโยต้าได้มีการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยการลด CO2 แบบง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน ภายใต้แคมเปญ “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3

ในครั้งนี้ ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า เชิญชวนประชาชนมาร่วมในกิจกรรมเพื่อลด CO2 ใน 5 หมวดหมู่ ได้แก่

  1. ลดการใช้พลาสติก ได้แก่ การพกถุงผ้า การสั่งเดลิเวอรี่แบบไม่รับพลาสติก การใช้ภาชนะส่วนตัว และการรีไซเคิลขวดพลาสติก
  2. ลดการใช้พลังงาน ผ่านการลดปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน
  3. เดินทางอย่างยั่งยืน ได้แก่ การใช้น้ำมันพลังงานทางเลือก การใช้รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า การเดินหรือปั่นจักรยาน ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และ Car Pool
  4. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการปลูกต้นไม้
  5. บริโภคอย่างยั่งยืน ผ่านการรับประทานอาหารให้หมด เพื่อลดการเกิด food waste

คุณเองก็สามารถลดเปลี่ยนโลกได้ง่าย ๆ เพียงเข้ามาร่วมผ่าน Line @LodPlienLok และส่งหลักฐานการทำกิจกรรมดังกล่าวมาให้โตโยต้า เพื่อสะสมแต้ม พร้อมรับสิทธิลุ้นของรางวัลพิเศษมากมาย ทั้งนี้ โตโยต้าขอร่วมปลูกต้นไม้ 1 ต้น ต่อทุกการลด CO2 1 ครั้ง เพราะโตโยต้าเชื่อว่า ทุกการลด สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

ร่วม ลดเปลี่ยนโลก ผ่านทาง Line @LodPlienLok
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566