มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

DITP จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ “สินค้าเกษตรกับการค้าระหว่างประเทศ”ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ “สินค้าเกษตรกับการค้าระหว่างประเทศ” ภายใต้โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยก่อนการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน และกลุ่มอาเซียน ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (Zoom) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ภายในกิจกรรมจะมีการให้ความรู้ในด้านบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ และการค้าระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศ อาทิ คุณสุทธิเดช อัศวชมพูนุช ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในหัวข้อ “บรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ปัง” พร้อมด้วย รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่จะมานำเสนอในหัวข้อ “ตลาดอาเซียน” คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการจาก Level Up Thailand ในหัวข้อ “ขายของออนไลน์ไปจีน…ง่ายนิดเดียว” และการเสวนาที่พลาดไม่ได้อย่าง “รถไฟจีน-ลาว มาพร้อมโอกาสทางการค้า เกษตรกรไทยพร้อมรวยรึยัง” โดย ดร.สุรัตน์ จันทองปาน ผู้บริหารเจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และนายประกอบ พรประสิทธิ์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าในประเทศจีน   

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยสแกน QR Code ด้านล่าง หรือผ่าน https://1th.me/sPCdQ  ใบสมัคร และติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่
www.tradelogistics.go.th/logplus