กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“99 บาทของคุณมีค่า..สร้างสุขให้เด็กและครอบครัว”

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผลิต “ถุงพาเพลิน”  ชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและสร้างสุขในครอบครัว  เพียงชุดละ 99 บาท  ภายในชุดกิจกรรมประกอบด้วย เกมเสริมความรู้ อุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์  นิทาน ชุดความรู้การเลี้ยงดูเด็กสำหรับครอบครัว  หน้ากากอนามัยเด็ก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ฯลฯ  เพื่อส่งมอบให้กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนคุ้มครองเด็กในพื้นที่ห่างไกล และในกลุ่มเด็กเปราะบาง  จำนวน 2,500 ชุด เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เล่นอยู่บ้านอย่างปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัว

#เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19

#40ปีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ร่วมบริจาคผ่านช่องทางดังนี้

o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ เลขที่บัญชี 017-2-35098-3

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น เลขที่บัญชี 067-2-51383-9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2412-1196   086-802-7210

อีเมล์ cpcrdonation@gmail.com   www.thaichildrights.org