December 6, 2023

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ผนึกกำลัง  2 หน่วยงาน สถาบันอาหาร (สอห.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) ประกาศผลสำเร็จ “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่...
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ.ร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชูโครงการ “ถุงเงินประชารัฐ” แบบ One Stop Service ในการขับเคลื่อนร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  พร้อมจัดกิจกรรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ”...
บรรยายภาพ: ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ (ขวา) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มิสวินนี่ เฮง (ซ้าย) รองประธาน และกรรมการผู้จัดการ...