May 23, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กิจกรรม “พัน ปัน สุข”มอบ “ปิ่นโตโกราวด์” และพืชผักผลไม้จากชุมชนที่เป็นมิตรต่อสัตว์ป่า ให้แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

วันนี้ 26 มกราคม 2564 เวลา 11.30น.  ฯพณฯนายฌ็อง-ปอล เซนนิงเกอร์ เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย สนับสนุนมอบอาหารกลางวัน “ปิ่นโต” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากกิจกรรม “พัน ปัน สุข” ที่นำผักจากชุมชนในเครือข่ายที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่าจากโครงการเสือแห่ง UNDP มอบให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรคโควิด-19  ณ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับโดยดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์,  นายจักรพันธ์ รัตนเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัท เวิล์ด รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์  นางสาวพันธ์สิริ วินิจกูล ผู้จัดการโครงการเสือแห่ง UNDP ประเทศไทย นายพันธจักร ว่องปรีชา

ทั้งนี้อาหารดังกล่าวนำวัตถุดิบจากชุมชนในเครือข่ายที่เป็นมิตรต่อสัตว์ป่า บนความร่วมมือร่วมใจเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรสู่ต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างฉันมิตร ( Products from Huai Kha Khaeng Community)มาปรุงโดยแม่ครัวจากครัว “มะเตเต้ บาย อันหยังก็ได้” ครัวกลางในโครงการ “ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์”  นำไปมอบให้แก่ทีมบุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 

หากท่านใดสนใจสนับสนุน “ปิ่นโต” อาหารปรุงสุกเพื่อมอบให้แก่บุคคลากรทางแพทย์ฯ ร.พ.สนามธรรมศาสตร์และหรือสนใจผักจากชุมชนในเครือข่ายที่เป็นมิตรต่อสัตว์ป่า,ห้วยขาแข้ง ซึ่งนำส่งเข้ามายังกรุงเทพฯและมีจำหน่ายณ ตลาด “พัน ปัน สุข” ทุกวันอังคาร,พฤหัสฯ ณ พันนา ลิฟวิ่ง เซลล์แกลอรี่ นาคนิวาส 6  ติดต่อครัวมะเตเต้ บาย อันหยังก็ได้ โทร. 096 – 236 6266 หรือ FB:Foodforfighters