October 5, 2023

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

📶🇹🇭 อว. สรุปคนไทยติดโควิด-19 รวมแล้ว 10,000 คนใน 363 วันหลังพบผู้ติดเชื้อรายแรก​ 🇹🇭📶

➡️(9 มกราคม 2564) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานผลการประมวลข้อมูลว่า “ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รวมแล้วถึง 10,000 รายเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ซึ่งนับเป็นระยะเวลา 363 วันหลังจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อรายแรก”

➡️หลังจากที่มีการรายงานพบโรคระบาดใหม่ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ประเทศไทยได้เริ่มคัดกรองหาผู้ติดเชื้อตั้งแต่ต้นปี 2563 และพบผู้ติดเชื้อรายแรกซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์หลังจากรายงานการระบาด ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อในช่วงแรกที่พบเป็นผู้เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วจึงค่อยๆ พบผู้ติดเชื้อชาวไทยในเวลาต่อมา โดยการระบาดระลอกแรกนั้นอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 จนสามารถควบคุมได้ในเวลาประมาณสองเดือน แล้วจึงไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศโดยผู้ติดเชื้อที่พบหลังจากนั้นเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและได้รับการดูแลในสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine) เป็นหลัก และไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศนานกว่า 100 วัน

➡️ปัจจุบันอยู่ในการติดเชื้อระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 เริ่มจากกลุ่มแรงงานชาวต่างชาติที่จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาได้พบการติดเชื้อภายในประเทศหลายจุด โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครและทางภาคตะวันออก

🇹🇭วันนี้ (9 มกราคม 2564) ประเทศไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10,000 ราย อว. จึงขอสรุปสถิติสำคัญ ดังนี้

 1. ผู้ติดเชื้อสะสม 10,053 ราย
  • หายแล้ว 55.17%
  • ยังรักษาอยู่ 44.16%
  • เสียชีวิต 0.67%
 2. ที่มาของการติดเชื้อ
  • ติดเชื้อในประเทศ 71%
  • เดินทางกลับจากต่างประเทศ 29%
 3. เพศ
  -หญิง 41%
  -ชาย 37%
  -ยังไม่ระบุ 22%
 4. อายุ
  -มากที่สุด 97 ปี
  -น้อยที่สุด 1 เดือน
 5. ช่วงอายุ
  • 0-10 ปี 2.48%
  • 11-20 ปี 5.73%
  • 21-30 ปี 26.24% (มากที่สุด)
  • 31-40 ปี 23.24%
  • 41-50 ปี 19.07%
  • 51-60 ปี 13.87%
  • 61-70 ปี 6.84%
  • 71-80 ปี 2.05%
  • มากกว่า 80 ปี 0.48%
 6. สัญชาติ
  • ไทย 65.4%
  • พม่า 12.2%
  • กัมพูชา 1.5%
  • อินเดีย 0.9%
  • สหรัฐอเมริกา 0.5%
  • ฝรั่งเศส 0.5%
  • สหราชอาณาจักร 0.5%
  • ญี่ปุ่น 0.4%
  • จีน 0.4%
  • รัสเซีย 0.4%
 7. วันที่พบผู้ป่วยในรอบสำคัญ
  • รายแรก เมื่อวันที่ 12 ม.ค.63
  • รายที่ 100 เมื่อวันที่ 15 มี.ค.63
  • รายที่ 500 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.63
  • รายที่ 1,000 เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63
  • รายที่ 2,000 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.63
  • รายที่ 3,000 เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 (สิ้นสุดการระบาดระลอกแรก)
  • รายที่ 4,000 เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63
  • รายที่ 5,000 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63
  • รายที่ 10,000 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.64
 8. จำนวนวัน
  • 1-100 คน ใช้เวลา 63 วัน
  • 100-1,000 คน ใช้เวลา 11 วัน
  • 1-1,000 คน ใช้เวลา 74 วัน
  • 1,000-2,000 คน ใช้เวลา 9 วัน
  • 2,000-3,000 คน ใช้เวลา 34 วัน
  • 3,000-4,000 คน ใช้เวลา 206 วัน
  • 4,000-5,000 คน ใช้เวลา 21 วัน
   แล้ว
  • 5,000-10,000 คน ใช้เวลาเพียง 19 วัน
 9. สิบจังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด
  • กรุงเทพมหานคร
  • สมุทรสาคร
  • ชลบุรี
  • สมุทรปราการ
  • ระยอง
  • นนทบุรี
  • จันทบุรี
  • ภูเก็ต
  • ยะลา
  • สงขลา
 10. ผู้ติดเชื้อแยกตามรายภาค
  • ภาคกลาง 59.32%
  • กทม. และนนทบุรี 28.99%
  • ภาคใต้ 7.76%
  • ภาคเหนือ 2.41%
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.52%

แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)