May 19, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

สภาสังคมสงเคราะห์ฯจัดแถลงข่าว การประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว การประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีโดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยมี แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานการแถลงข่าว ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

คุณอารยา อรุณานนท์ชัยประธานคณะกรรมการโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดความพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการขับขี่รถอย่างถูกต้องปลอดภัย ไม่เคารพกฎจราจร รวมไปถึงการขาดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการสวมใส่หมวกกันน็อก ซึ่งเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องเสียชีวิตหรือพิการเพิ่มขึ้นทุกปี
และเพื่อต้องการให้เด็กหันมาใส่หมวกกันน็อกตั้งแต่ครั้งแรกที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
คณะกรรมการโครงการเผยแพร่ฯ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงได้จัดโครงการรณรงค์ การป้องกันความพิการขึ้น และจัดให้มีการประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” เพื่อใช้ในการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก และประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อก และรณรงค์ให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เห็นถึงความสำคัญในการสวมหมวกกันน็อกให้เด็ก ซึ่งส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และจัดพิธีมอบรางวัลในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

รางวัลและเงินรางวัลมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 100,000.- บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นเงิน 80,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นเงิน 50,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๒๗ รางวัลๆละ 10,000.- บาท และเกียรติบัตร
รางวัลคลิปวิดีโอที่ได้รับการโหวตสูงสุด(Poppular Vote) เป็นเงิน 20,000.- บาท และเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุภาพรรณ์ ม่วงมณี สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โทรศัพท์ 0-2241-2841, 0-2241-5125 และ 091-818-7891 หรือ

E-mail : infogit@ncswt.or.th