October 5, 2023

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“เอนซไปร์ อินดัสตรี” เปิดตัวฟิล์ม LiPore วิทยาศาสตร์สร้างอนาคต บรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่รักษาสภาวะปลอดเชื้อได้ดีที่สุด

ฟิล์ม LiPore (ไลพอร์) สิทธิบัตรล่าสุดจากการทุ่มเทค้นคว้าวิจัย โดย บริษัท เอนซไปร์ อินดัสตรี จำกัด จนได้ค้นพบ นวัตกรรมฟิล์มพลาสติกชนิดพิเศษที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น
ดร.เมธี เลิศตำหรับ ฝ่ายวิจัยพัฒนา บริษัท เอนซไปร์ อินดัสตรี จำกัด เปิดเผยว่า ฟิล์ม LiPore
(ไลพอร์) คือ เอกลักษณ์นวัตกรรมทางบรรจุภัณฑ์ที่ถูกค้นพบด้วยแนวคิดของ Living Pore โดยอาศัยกลไกการเปิด-ปิดพิเศษของรูพรุนในระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ (ETO) หรือ พลาสม่า (Plasma) โดยรูพรุนนี้จะขยายตัวในขนาดที่เหมาะสมกับการปล่อยให้สารฆ่าเชื้อเข้าไปในซองบรรจุภัณฑ์และจะหดตัวลงกลับสู่สภาวะปกติทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฆ่าเชื้อ ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานอนามัยโลก

ดร.เมธี อธิบายเพิ่มเติมว่า จุดเด่นที่สำคัญอีกประการของฟิล์ม LiPore คือการรักษาสภาวะปลอดเชื้อในความเสี่ยงต่างๆ ได้ดีกว่าวัสดุอื่น เช่น สภาวะความชื้น ฝุ่นละออง หรือสิ่งสกปรก ซึ่งนี่เองคือความแตกต่าง และเหนือชั้นกว่ารูตายตัว (Fixed Pore) ในบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้วัสดุเส้นใยพลาสติกหรือกระดาษแบบเดิมที่หดขยายตัวไม่ได้ นอกจากนี้ LiPore ยังช่วยลดปัญหาที่เกิดจากความเสียหาย ซึ่งทำให้ต้องผลิตซ้ำเพื่อแก้ไขชิ้นงานบรรจุภัณฑ์ เช่น ลดความเสียหายจากการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์, ลดความเสียหายจากการบรรจุอุปกรณ์การแพทย์, ลดการสิ้นเปลืองวัสดุในการตัดซองบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถตัดได้ตามขนาดของอุปกรณ์การแพทย์ที่บรรจุด้านในได้พอดี และ ลดความเสียหายในระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ (ETO) หรือ พลาสม่า (Plasma) ได้อีกด้วย


“ฟิล์ม LiPore ตอบโจทย์ให้กับทุกกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ การผลิต และการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระดับสากล บริษัท เอนซไปร์ อินดัสตรี จำกัด ยังมุ่งหวังตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตคนทั่วโลกมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น” ดร.เมธี กล่าวทิ้งท้าย