มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ปาล์มเมด ร่วมกับกลุ่มคนรักษ์โลก สนับสนุน The EnDay

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 งาน THE ENDAY ร่วมกับองค์กรณ์ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาชน มาร่วมพูดคุยนำเสนอถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตอน Rok Pai Krai Jeb (โรคไปใครเจ็บ) กล่าวเปิดงานโดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดการแสดงนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 ตุลาคม 2563 โซน Ecotopia ชั้น 3 และ ชั้น 4

ในงาน คุณสันติพงษ์ ไชยสัจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี เอ ที โอเวอร์ซี จำกัด www.palmmade.comผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปาล์มเมด หลอดดื่มน้ำทำจากฟางข้าวสาลี (Palmmade Wheat Drinking Straws) ได้นำหลอดมาแจกให้กับผู้ร่วมงานเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเพียงแค่เราร่วมมือกันตามคอนเซ็ปต์ของปาล์มเมดที่ว่า “ปาล์มเมด รักษ์โลก รักษ์เรา”
พร้อมกันนี้ คุณสันติพงษ์ ไชยสัจ และทีมผู้บริหารปาล์มเมด ยังได้ร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างพรบ.อากาศสะอาด เพื่อเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ.2563 ซึ่งพรบ. ฉบับนี้จะช่วยผลักดันให้มีหน่วยงานที่เข้ามาควบคุมดูแลการทำงานของรัฐ ใช้กฎหมายเรื่องอากาศจริงจังขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมร่างนโยบายและกฎหมายฉบับใหม่เพื่อปกป้องสิทธิในการได้รับอากาศที่ปลอดภัย และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องอากาศ ช่องทางการร้องเรียนปัญหาด้านคุณภาพอากาศ การทำงานของเจ้าหน้าที่และช่องทางในการตรวจสอบและเรียกร้องการเยียวยาได้อย่างเท่าเทียม

การจัดงานครั้งนี้ มีการเสวนาพูดคุยถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อหาแนวทางแก้ไขไปพร้อมกัน จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเริ่มหันมารักษ์โลกไปด้วยกันกับวิทยากรทั้ง 5 ท่าน ได้แก่
• ด.ญ.ระริน สถิตธนาสาร (น้องลิลลี่) เยาวชนผู้เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมไทย
• คุณหลิง นันทิชา โอเจริญชัย ผู้นำกลุ่ม Climate Strike Thailand
• คุณพลอย นันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายการระดมทุน Scholars of Sustenance Foundation (Thai SOS) และเจ้าของเพจ Deliconscious
• คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดง และหนึ่งในผู้บริหาร Little Big Green
• คุณอเล็กซานเดอร์เรนเดลล์นักแสดง ผู้ก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา EEC Thailand
มีช่วงเสวนาในหัวข้อ “อยู่กับโรคอย่างไรให้ปลอดภัยและยั่งยืน” โดยนักวิชาการทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่
• นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
• ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะ ผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน นวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น
• คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ เครือข่ายความยั่งยืนแห่งประเทศไทย TRBN
มีช่วงเสวนาในหัวข้อ “อยู่บนโลกอย่างไรให้ยั่งยืน” โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านขยะ น้ำ อากาศ ป่า และสัตว์โดยวิทยากรจากหลายภาคส่วน ในส่วนนี้มีวิทยากรทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่
• คุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุล พิธีกร นักคิด นักดนตรีนักเขียน นักพัฒนาสังคม นักแสดง นักอนุรักษ์และผู้ผลิตรายการสารคดี
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล รองคณบดีคณะประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• คุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
• คุณธันณี ศรีสกุลไชยรัก เจ้าหน้าที่วิชาการและจัดการ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (UNEP)
• คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการ Enterprise Brand Management Office จาก SCG
หลังจากที่ได้ให้ข้อมูล ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักต่อวิกฤตโลกร้อนแล้ว จุดบริจาคจะเป็นจุดที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาส ‘เริ่ม’ ลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน โดยในงานจะมีจุดบริจาคให้กับ 5 โครงการด้วยกัน ได้แก่
• โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน รับบริจาคขยะพลาสติกทั้งพลาสติกยืดและพลาสติกแข็ง โดยขยะพลาสติกต่างๆ จะถูกนำไปส่งต่อให้กับองค์กรภาคีในเครือข่ายได้นำไปรีไซเคิลอย่างเหมาะสม
• AIS E-Waste รับบริจาค ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต แบตเตอรี่มือถือ สายชาร์จ หูฟัง และพาวเวอร์แบงก์ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีด้วยกระบวนการ Zero Landfill ทั้งระบบ ช่วยลดการรั่วไหลของสารเคมีลงสู่แผ่นดินและแหล่งน้ำอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก
• โครงการ “ไปรษณีย์ reBOX” รับบริจาคกล่องทุกประเภท ซองกระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้กระดาษ เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
• บริษัท TBC Ball รับกระป๋องอะลูมิเนียมเก่ามารีไซเคิลเป็นกระป๋องใหม่ให้ทุกคนได้ใช้ซ้ำไม่สิ้นสุด
• โครงการปันกัน รับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังสภาพดีและอยากส่งต่อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ตุ๊กตา หนังสือ ของตกแต่งบ้าน โดยรายได้ที่ได้จากของมือสองที่เรานำมาบริจาค จะถูกนำไปเป็นทุนเพื่อสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคม

ภายในงานที่ Siam Discovery โซน Ecotopia ชั้น 4 ยังมีบอร์ดนิทรรศการข้อมูล นำเสนอในรูปแบบของการเกริ่นนำถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์ เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงคำถามที่ว่าโควิด-19 ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นจริงหรือ? โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2563
ในโอกาสนี้ ปาล์มเมด (palmmade) ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม ชมนิทรรศการ ร่วมบริจาคในแต่ละโครงการและร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างพรบ.อากาศสะอาดด้วยกัน กิจกรรมดีๆ แบบนี้ อย่าลืมกดแชร์นะคะ 😊😊