กรกฎาคม 15, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

บริษัท คีนน์ จำกัด คว้ารางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ปี 63

บริษัท คีนน์ จำกัด ปลื้มหลังคว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 เผยผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัทส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่พัฒนาสำหรับฆ่าเชื้อและทำความสะอาด ไม่ทิ้งสารตกค้าง สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย ขจัดคราบน้ำมัน และกลุ่มทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คีนน์ จำกัด ผู้นำทางด้านไบโอเทคโนโลยี เปิดเผยว่า บริษัทฯ รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 โดยได้เข้ารับรางวัลจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ในวันงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” ณ ห้องฉัตรา 1-2 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา
บริษัท คีนน์ จำกัด เป็นองค์กรไทยที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับบำบัดและบริหารจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดปัญหามลพิษที่เกิดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยมีการพัฒนางานวิจัยเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิจัยในประเทศ ทั้งนี้ บริษัท คีนน์ จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความเป็นวัตกรรมขององค์กร (ไม่เฉพาะผลิตภัณฑ์) โดยมีการบริหารจัดการวัฒนธรรมในองค์กร โดยให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมนำความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง มาประยุกต์ในการสร้างคุณค่าทั้งในเชิงพาณิชย์ และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในทุกมิติ ตั้งแต่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร กระบวนการในการทำงานทุกด้าน การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร ตลอดจนการสร้างผู้นำในองค์กร จนไปถึงผลิตผลจากนวัตกรรมทั้งองค์กร

ดร.วสันต์ กล่าวอีกว่า บริษัท คีนน์ จำกัด มีการกำหนดนโยบายด้านนวัตกรรมที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาไบโอเทคโนโลยี ด้านชีววิทยาศาสตร์ LifeScience ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการสร้างพันธมิตรในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และมีการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคมาต่อยอดธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและต่อยอดในองค์กร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนขององค์กร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของบริษัทฯ คือ “กลุ่มของผลิตภัณฑ์ททำความสะอาดและบำบัดน้ำเสีย” เป็นการคิดค้นและพัฒนามาจากการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจนเกิดนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการบำบัดของเสีย ขจัดคราบน้ำมันโดยจุลินทรีย์ ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีไบโอเทคของประเทศเยอรมนี ผู้นำระดับแนวหน้าของโลกในด้านอุตสาหกรรม จึงเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่พัฒนาสำหรับการทำความสะอาดและบำบัด โดยไม่ทิ้งสารตกค้าง สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานอีโคเซิร์ท (ECOCERT) จากยุโรป และ นอกจากนี้ผ่านการรับรองจาก NSF หรือ National Sanitation Foundation ซึ่งเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยก่อนถึงผู้บริโภค จากประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นอีกกลุ่มนึงของบริษัทในขณะนี้ “กลุ่มผลิตภัณฑ์เจิม คิลเลอร์” เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้การกำกับดูแลโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจากส่วนประกอบธรรมชาติ ที่มีผลการทดลองในห้องปฏิบัติไวรัสวิทยา ในการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสโรคมือเท้าปาก ไวรัสไขหวัดใหญ่ชนิด H1N1 และยังมีผลจากโครงการวิจัยที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างได้ผล และมีผลต่อการทำลายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบิน โรงแรมที่พัก รถขนส่งสาธารณะ โรงภาพยนตร์ และสถานที่จัดประชุมต่าง ๆ ที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จากหน่วยงานที่ได้การรับรอง และผลการทดสอบจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความเชื่อมั่นและมีประสิทธิภาพและการใช้งานอย่างชัดเจนต่อผู้บริโภค