มิถุนายน 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ทีเซลส์ ผลักดันผู้ประกอบการ Start up ด้านการแพทย์และสุขภาพไทย จัดงานมอบรางวัล “Demo Day: Life Sci. Level Up Challenge 2020”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดงาน “Demo Day : Life Sci. Level Up Challenge 2020” กับการประกาศผลรางวัลและมอบประกาศนียบัตร ให้กับกลุ่มบริษัท Startup และนักวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการอบรมกับทางศูนย์ ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมได้พัฒนาศักยภาพทั้งในด้านทั่วไป ด้านธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพเฉพาะราย พร้อมทั้งการให้คำปรึกษา คำแนะนำ จากทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับผู้ประกอบการ Start up แต่ละทีมอย่างใกล้ชิด

งานในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมด้วย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้บริหาร ศลช. มาร่วมงานในครั้งนี้

สำหรับผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่น สามารถสะสมประสบการณ์ พัฒนาสถานประกอบการ และชนะใจกรรมการจากการนำเสนอธุรกิจ (pitching) และได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Save earth Save US ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และรวมรางวัลทั้งหมดกว่า 300,000 บาท ซึ่งทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นได้ จากการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ Start up ทางการแพทย์และสุขภาพต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการและทิ้งท้ายไว้ว่า “อยากให้ผู้ประกอบการทุกท่านนำผลงานไปต่อยอดและพัฒนาต่อไป ไม่อยากให้หยุดพัฒนา ซึ่งจริง ๆ แล้ว คนไทยเป็นคนเก่ง ประเทศไทยเรามีคนเก่ง ๆ ในประเทศเยอะและมีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ในระดับอาเซียน หากงานวิจัยและผลงานต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุน ก็จะทำให้ประเทศเรามีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศต่อไปได้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทางทีเซลส์ และ มศว ที่ร่วมมือกันพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดไปในภาคธุรกิจ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในวันนี้”

และหลังจากนี้คือการต่อยอดธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเองต่อไป หากท่านใดสนใจรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://lifescilevelup2020.com หรือ ทาง Line ID : LifeSciLevelup2020

You may have missed