มิถุนายน 20, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

สสว.เปิดผลสำเร็จโครงการปั้นดาว ยกระดับ SME 180 ราย เพิ่มรายได้ 40 ล้านบาท

สสว. เปิดเผยผลสำเร็จ “โครงการปั้นดาว ปี 2563” ยกระดับศักยภาพเอสเอ็มอีได้กว่า 180 ราย สร้างรายได้เพิ่มกว่า 40 ล้านบาท หวังเป็นต้นแบบในการพัฒนาเอสเอ็มอีแบบก้าวกระโดด เพิ่มความแข็งแกร่งให้รากฐานเศรษฐกิจของไทย

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผย ความสำเร็จของ “โครงการปั้นดาว” ในปี 2563 สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยธุรกิจของชุมชนกว่า 40 ล้านบาท ดังนั้น สสว. จึงได้เดินหน้า โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ล่าสุด เตรียมขนทัพสินค้าระดับพรีเมี่ยมทดสอบตลาดให้ผู้บริโภคได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาสุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ

โครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดผู้ประกอบการ และวิสาหกิจทุกระดับแบบครบวงจรในทุกมิติ ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสในการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไปจนถึงสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด ซึ่งหน่วยร่วมโครงการฯ ทั้ง 4 หน่วยงาน เป็น Excellence Center ที่ สสว. ได้ร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2562 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเข้าถึงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน ของผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งได้แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจุดเด่นของปี 2563 จะเน้นส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเชิงลึกแบบเข้มข้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการแบบลงมือปฏิบัติจริง ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกว่ามีศักยภาพแข่งขันในตลาดจากทั้ง 4 หน่วยร่วม รวม 73 ราย จะได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบการตลาดจริง เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้ม และ ความต้องการตลาดของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตน

“ทั้งนี้ โครงการปั้นดาว ปี 2563 นอกจากเป็นการเชื่อมโยงหรือบูรณาการการทำงานผ่านมหาวิทยาลัยและเครือข่ายซึ่งเป็นแหล่งทางปัญญาและผู้รู้แล้วยังสามารถเชื่อมโยงไปยังผู้ประกอบการทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง สสว. ยังคาดหวังว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการปั้นให้เป็นดาวแล้ว จะสามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ ต่อไปด้วย” นายวีระพงศ์ กล่าว

สำหรับผลการดำเนินโครงการ ปั้นดาว ปี 2563 สามารถพัฒนาต่อยอดและยกระดับผู้ประกอบการและวิสาหกิจทุกระดับจำนวน 180 ราย จากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 625 ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท
นอกจากนี้ โครงการปั้นดาว ปี 2563 ยังประสบผลสำเร็จในการสร้างแบรนด์เอสเอ็มอีให้เข้มแข็ง พบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น อาทิ เซรั่มจากสารสกัดมังคุด จากแบรนด์เพ็ชรคีรี ขนมไทยหวานน้อยเพื่อสุขภาพ จากแบรนด์ขนมไทยไกลหวาน เห็ดนางฟ้าแปรรูป จากวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าปัก จากผ้าใยกัญชงและไหมประดิษฐ์ จากวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญ และ แมลงทอดบรรจุกระป๋อง มะเขือเทศอบแห้ง กล้วยทอด จากแบรนด์ภูฟาร์ม เป็นต้น โดยภายในงานคาดว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมงาน 73 ราย ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

“นวัตกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ แต่ยังสามารถต่อยอดผลิตเป็นสินค้าขยายไปสู่ตลาดโลกได้อีกมาก นับได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอีกเป็นจำนวนมากผลิตสินค้านวัตกรรมอื่นได้ในอนาคต รวมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับประเทศไทยไปสู่ “Thailand 4.0” ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป” นายวีระพงศ์กล่าว
สำหรับผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออก และผู้บริโภคท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง สามารถมาเลือกชมสินค้าได้ภายในงาน โครงการปั้นดาว “วิถีไทย อุดหนุนไทย ร่วมใจ ฝ่าวิกฤต” ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. – 17.00 น. ณ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ มาร่วมพลังสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย สร้างไทยให้กว้างไกลไปด้วยกัน #ปั้นดาว2563#