มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้ ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2563

🇵🇭 ฟิลิปปินส์ +4,211 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 143,749 ราย)
🇮🇩 อินโดนีเซีย +1,942 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 130,718 ราย)
🇸🇬 สิงคโปร์ +42 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 55,395 ราย)
ทั้งสามประเทศมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มีจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 100,000 ราย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในฟิลิปปินส์ได้แซงอินโดนีเซียแล้วตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563

🇲🇾 มาเลเซีย +11 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 9,114 ราย)
🇹🇭 ไทย +5 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,356 ราย)
สองประเทศนี้สถานการณ์ควบคุมได้

🇻🇳 เวียดนาม +17 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 883 ราย)
🇲🇲 พม่า +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 361ราย)
🇰🇭 กัมพูชา +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 272 ราย)
🇧🇳 บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 142 ราย)
🇱🇦 ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 20 ราย)
ห้าประเทศนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่มากนัก ทั้งนี้ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ในประเทศเวียตนาม

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)