มิถุนายน 13, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

DITP จัดทัพ 6 กูรูด้านโลจิสติกส์ร่วมงานสัมมนา “Logistics Symposium 2020 : Digital Logistics” เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการปรับตัวผ่านวิกฤต Covid-19

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยรายชื่อกูรูด้านโลจิสติกส์ระดับโลกร่วมที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ “Symposium 2020” ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ ห้อง Auditorium อาคาร True Digital Pak เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจบริการโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Logistics” หรือการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้สถานการณ์ Covid-19 พบกับวิทยากรระดับแนวหน้าจากวงการโลจิสติกส์ระดับสากล อาทิ เช่น Mr.Mark Millar, Mr.Keewee Ng, Mr.Russell Pang, Dr.Parag Khanna และ Ms.KD Adamson พร้อมด้วยแขกรับเชิญอย่าง
Mr.Kevin Burrell, คุณพิเศษ ฤทธาภิรมย์ และ คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
นายสมเด็จ กล่าวว่า การสัมมนาภายใต้แนวคิด “Digital Logistics” จะแบ่งออกเป็น 2 วัน โดยในวันแรก 27 สิงหาคม จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อย่อย “ดิจิทัลโลจิสติกส์ และเทรนด์ของโลจิสติกส์ในปี 2020-2023” Overview of Digital Logistics & Trend of Logistic from 2020-2023 อะไรคือ “ดิจิทัล
โลจิสติกส์” และสิ่งนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อแวดวงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในบ้านเรา รวมถึงทิศทางสถานการณ์ของธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยและของโลกจะเติบโตไปในทิศทางใด ระหว่างปี 2020-2023 โดย Mr.Mark Millar ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับโลก รวมถึง หัวข้อย่อยอย่าง “การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการนำดิจิทัลเข้ามาใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์ Digital transformation and Digital Disruption in Logistics business” ในช่วงนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทำความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลงที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วม หรือ Digital Transformation ที่เข้ามาในวงการโลจิสติกส์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกนำไปใช้ในธุรกิจ รวมถึงข้อดีข้อเสียของ Digital Logistics บรรยายโดย Mr.Keewee Ng เจ้าของรางวัล “Supply Chain Professional of the Year 2019” Jabil Vice President Global Supply Chain Management จากประเทศสิงคโปร์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในวันแรกจะมีเวทีเสวนาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากดิจิทัลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากองค์กรธุรกิจด้านโลจิสติกส์แนวหน้าของเมืองไทยและของโลกอย่าง Sealand – A Maersk, DHL ผู้ให้บริการรับส่งพัสดุระดับโลก และ Leo Global Logistics เจ้าของรางวัล Elma Winner 2019 และ Prime Minister’s Award in Logistics Service Enterprise 2019 พร้อมรับฟังและเรียนรู้กรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการทำงานจริง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดต่อการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในยุค 2020 โดยมี Mr.Kevin Burrel คุณพิเศษ ฤทธาภิรมย์ และ คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย
สำหรับการสัมมนาในวันที่สอง 28 สิงหาคม นายสมเด็จ ระบุว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อย่อยที่น่าสนใจอย่าง Digital Logistics : the Borderless Competition : The New Trend of Logistic Business การดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่ที่เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไม่มีผลกับการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณเป็นต่อคู่แข่ง พบกับ Ms.KD Adamson ผู้ก่อตั้งบริษัท Futurenautics ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน และนักวางแผนการขนส่งทางน้ำระดับโลก รวมถึงโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่จะได้ร่วมรับฟังประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการนำบริษัทโลจิสติกส์ฝ่ากระแสวิกฤตการณ์ Covid-19 ในเมืองไทย ทำอย่างไรเมื่อธุรกิจของท่านประสบกับวิกฤตการณ์โรคระบาด และอะไรคือผลกระทบที่เกิดขึ้น “Covid-19 with Logistics Business and Cade study of the Covid-19 that effect to Logistics” โดยวิทยากร Mr. Russell Pang Managing Director – Thailand & Emerging Markets CEVA Logistics รวมถึงหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ธุรกิจไปต่อได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน” และเราจะเตรียมธุรกิจเราให้พร้อมได้อย่างไร สำหรับอนาคตที่กำลังจะถึงนี้ “Direction of and Asia Logistics Business after Covid-19, the new Normal / How logistics business can get ready and prepare for the digital logistics” บรรยายโดย Mr.Parag Khanna, Young Global Leader of the World Economic Forum, TED talk Speaker ผู้ถูกจัดอันดับเป็น 1 ใน 75 ผู้ทรงอิทธิพลของศตวรรษที่ 21
“หวังว่าการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศในปีนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ Covid-19 ซึ่งโอกาสที่จะได้รับฟังแนวทางในการรับมือแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์แบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี และเชื่อว่าผู้ประกอบการจะสามารถพัฒนาศักยภาพและผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปได้อย่างแน่นอน”
ความพิเศษของ SYMPOSIUM 2020 เป็นครั้งแรกที่มีการประชุมในรูปแบบ Hybrid Webinar สามารถเข้ารับฟังได้ ณ ชั้น 6 ห้อง Auditorium อาคาร True Digital Park และผ่านช่องทางออนไลน์ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วโลก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ที่ www.tradelogistics.go.th/symposium กิจกรรมครั้งนี้เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย