มิถุนายน 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

งาน “SACICT Mobile Gallery 2020” เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภาคภูมิใจของแผ่นดิน

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “SACICT Mobile Gallery 2020” ภายใต้แนวคิด “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภาคภูมิใจของแผ่นดิน”ท นิทรรศการเคลื่อนที่ที่จำลองบรรยากาศหอนิทรรศการ และคัดสรรผลงานหัตถศิลป์ นวัตศิลป์ที่ได้รับการสร้างสรรค์ พัฒนาจากโครงการต่างๆ ของ SACICT มาถ่ายทอดภารกิจการอนุรักษ์พัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในคุณค่าความเป็นไทย ให้ชมถึงกลางกรุงฯ พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป “ระบายสีหัวโขนจิ๋ว” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านต่อวัน ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2563 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ SACICT Call Center 1289 หรือ 035-367-0546 ต่อ 3108

You may have missed