มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดงานใหญ่ “Thailand Franchise Award : TFA 2020” สร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่มศักยภาพแข่งขันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน ประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award : TFA 2020) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเพิ่มสมรรถนะขีด ความสามารถและยกระดับให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ก้าวสู่การแข่งขันสอดรับเทรนด์วิถีชีวิตปกติแบบใหม่ New Normal พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ร่วมโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 สิงหาคม 2563

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญหนึ่งของกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า คือ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ และกรมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สมาคม แฟรนไชส์และไลเซนส์ จัดงาน “Thailand Franchise Award 2020” เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักในตลาดสากลมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และรักษามาตรฐานคุณภาพของธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยจะมีการ มอบโล่รางวัลให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ แฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Total Franchise Quality Management – TQFM) กำหนดประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 5 ประเภทรวม 13 รางวัล คือ
ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล

 • Best Small Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม
 • Best Medium Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม
 • Best Large Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล
– Best Food Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม

 • Best Beverage Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม
 • Best Service Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม
 • Best Retail Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม
 • Best Education Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม
  ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล
 • Best Innovation Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม
 • Best Export Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี 2 รางวัล

 • Franchise of The Year รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย
 • Franchise Shining Star รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง

ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 รางวัล

 • Best Overseas Franchise รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

กำหนดคุณสมบัติธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด คือ ต้องดำเนินการในรูปแบบแฟรนไชส์ ภายในประเทศไทย มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนนิติบุคคล เป็นธุรกิจที่มีภาพลักษณ์กิจการที่ดี มีสินค้า หรือบริการที่มีคณคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภค ทั้งนี้ผู้สมัคร จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสมเพื่อรับโล่รางวัล “Thailand Franchise Award 2020” ภายในเดือนกันยายน

มาร่วมกันสร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทย เพื่อก้าวไกลสู่ตลาดสากล และเตรียมพร้อมกับการตลาด แบบใหม่ที่มาพร้อมกับวิถีชีวิตแบบ New Normal จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมสมัครการ ประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 สิงหาคม 2563. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02 574 5953 หรือ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เจโนไซส์จำกัด ติดต่อคุณชัชพิสิฐ สหบันเทิงศิลป์ และคุณทัศน์พล สว่างศรี โทรศัพท์ 082 9545965, 065 4615050