มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

สหภาพยุโรปอนุญาตให้คนไทยเดินทางเข้ายุโรปได้แล้ว

(1 กรกฎาคม 2563) สหภาพยุโรป ได้ประกาศให้ ไทย อยู่ใน COVID-19 “Safe List” เป็น “กลุ่มปลอดภัย” หนึ่งใน 14(+1) ประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศในสหภาพยุโรปได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียน และเป็นเพียง 1 ใน 4 ประเทศในทวีปเอเชีย (อีกสามประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ส่วนประเทศจีนผ่านการประเมินแล้ว แต่อยู่ในการหารือในเงื่อนไขที่จีนจะอนุญาตให้ชาวยุโรปเดินทางเข้าประเทศจีนได้เช่นกัน)

รายชื่อประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Safe List นี้ คณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป ได้พิจารณาจากสถานการณ์การติดเชื้อ ทั้งในแง่จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาและจำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากรซึ่งจะต้องใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิกของอียู แนวโน้มการติดเชื้อใหม่ที่คงที่หรือลดลง รวมทั้งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของประเทศนั้นๆจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยเชื้อที่เพียงพอ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ศักยภาพการกักกัน ความสามารถในการรักษา และการรายงานผล ทั้งนี้จะทบทวนทุกสองสัปดาห์

รายชื่อประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ายุโรปได้ ในชุดแรก คือ
-แอลจีเรีย
-ออสเตรเลีย
-แคนาดา
-จอร์เจีย
-ญี่ปุ่น
-มอนต์เตเนโกร
-โมรอกโก
-นิวซีแลนด์
-รวันดา
-เซอร์เบีย
-เกาหลีใต้
-ไทย
-ตูนีเซีย
-อุรุกวัย
(-จีน กำลังเจรจาในประเด็นเรื่องการอนุญาตให้ชาวยุโรปเดินทางเข้าจีนได้)

ทั้งนี้การออกวีซ่าและการอนุญาตให้ข้ามพรมแดนเป็นสิทธิ์ของแต่ละประเทศจะพิจารณาประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมาธิการยุโรปดังกล่าว

แหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมาธิการยุโรป วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)