April 19, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

เสธ.สมชาติ ยื่นนายกรัฐมนตรี ให้ตรวจสอบข้อตกลงคุณธรรม

พลโทสมชาติ หรุ่นศิริ ประธานสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลมีแนวทางในการนำข้อตกลงคุณธรรมมาปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามข้อตกลงคุณธรรมที่กำหนดไว้
พลโทสมชาติ หรุ่นศิริ กล่าวต่ออีกว่า “ ปัจจุบันได้มีการร้องเรียนจากประชาชนว่า มีโครงการของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรม เช่น ข้อร้องเรียน โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย โดยตั้งข้อสังเกตว่า โครงการดังกล่าวเร่งรีบในการดำเนินโครงการ อาจจะมีการปฏิบัติข้ามขั้นตอนและในรายละเอียดของกฎหมาย

ประธานสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรตรวจสอบโครงการดังกล่าวข้างต้น และทุกๆโครงการของรัฐ ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการใช้งบประมาณของแผ่นดิน ว่าในทุกขั้นตอนได้ดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ สิ่งใดมีความจำเป็นในการใช้งบประมาณหรือไม่ ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณแผ่นดินนั้น จะต้องโปร่งใสโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก เพราะงบประมาณของแผ่นดินที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ล้วนมาจากภาษีของประชาชนคนไทยทั้งชาติ ดั้งนั้นนายกรัฐมนตรีต้องรีบตรวจสอบโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย ที่ประชาชนร้องเรียน

You may have missed