กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

สหพัฒน์ร่วมฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 มอบบะหมี่ซื่อสัตย์ 1,000,000 ซอง เพื่อประชาชน

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 มอบบะหมี่ซื่อสัตย์ 1,000,000 ซอง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแจกจ่ายให้กับชุมชนต่าง ๆ คนขับรถแท็กซี่ และมอบผ่านกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่กำลังประสบปัญหาเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ในขณะนี้

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด–19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในด้านความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ทางสหพัฒน์จึงอยากช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการมอบบะหมี่ซื่อสัตย์จำนวน 1 ล้านซอง แจกจ่ายให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนในขณะนี้ โดยจะแจกเป็นชุดบะหมี่ซื่อสัตย์ ซึ่งประกอบไปด้วย บะหมี่ซื่อสัตย์ 1 แพ็ค จำนวน 6 ซอง ปลากระป๋องซื่อสัตย์ จำนวน 2 กระป๋อง และหน้ากากผ้าซื่อสัตย์เพื่อชาติ จำนวน 1 ชิ้น ซึ่งจะนำไปแจกให้กับชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนกว่า 900 หลังคาเรือน หรือประมาณ 4,000 ครอบครัว รวมถึงชุมชนคลองเตยและชุมชนยานนาวา ซึ่งทางสหพัฒน์จะประสานงานและนำของไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนทั้งสองแห่งต่อไป

สหพัฒน์ยังมองเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ที่มีอาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 นี้เป็นอย่างมาก จึงอยากมอบชุดบะหมี่ซื่อสัตย์เพื่อเป็นการช่วยเหลือ โดยเราจะแจกให้ที่บริเวณหน้าสหพัฒน์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ นอกจากนี้เรายังมอบให้กับประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะมอบผ่านกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้สหพัฒน์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ประชาชนคนไทยสามารถต่อสู้ฝ่าฟันผ่านวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ไปได้ด้วยดี และจะทำการช่วยเหลือทุกภาคส่วนไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ในที่สุด”