May 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“ม.ล.ภัทรสุดา กิติยากร”ร่วมกับมูลนิธิพระยูไลฯมอบเวชภัณฑ์แก่3 รพ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร ธิดาในหม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ร่วมเดินทางไปกับมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ นำมอบพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าจำลอง และซุ้มประดิษฐาน เวชภัณฑ์และน้ำขิงสมุนไพรต้านไวรัสจำนวน100ขวด พร้อมเจลแอลกอฮอล์ แชมพู สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์สปา ซึ่งเป็นสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย คลายเส้นแก่ 3 โรงพยาบาล อีกทั้งเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

โดยเวลา 13.00 น.เดินทางไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีรศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและรับมอบ

เวลา 14.00 น. เดินทางต่อไปมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์โดยมีศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติรับมอบ

และในเวลา 15.00 น.เดินทางไปมอบที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีพล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯพร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบเพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากไวรัสโควิด-19 เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้การมอบพระพุทธปฏิมาและเวชภัณฑ์ต่างๆนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

อย่างไรก็ตามทางมูลนิธิฯขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมท่านอื่นๆที่ได้ร่วมบริจาคมาในครั้งนี้ด้วยขอผลบุญที่พึงบังเกิดขึ้นจงมีแด่ทุกท่านเทอญ