April 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์มอบเวชภัณฑ์แก่วชิรพยาบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วยองปลัดสันติ ถ่ออาง องสมุห์ณัฐกิจ เพื๊อกยือเลขานุการวัดฯ หัวหน้าโครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมีผศ.นายแพทย์ณัฐพล สันตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล, คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับ เพื่อนำมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับสิ่งของ ประกอบด้วย แชมพูสระผม เจลล้างมือ สูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์สปาหรือ สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายและถุงมืออนามัย

ในการนี้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย
นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายวรวิทย์ ทองไทยนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้ด้วย

พร้อมกันนี้ ขออนุโมทนาบุญกับบริษัทต่างๆคือ บริษัทเนเจอร์กิฟ จำกัดได้บริจาคเครื่องดื่ม
,บริษัทยู.เล็ก เทรดดิ้ง จำกัด (อาหารปลาซากุระ) บริจาคชุดป้องกันเชื้อโรค ,บริษัทโรงหล่อเกียรติมงคล จำกัด บริจาคสบู่สมุนไพร ,ครอบครัวสังข์อุดม ได้บริจาคเจลแอลกอฮอล์ และคณะศิษยานุศิษย์รายการเสียงธรรมจากมหายาน

ทั้งนี้ในนาม โครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์ โครงการอโรคยามหายาน โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยต่อไป ขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตา สามารถร่วมสมทบทุนกิจกรรมพระยูไลต้านภัยโควิด โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ ได้ที่094-339-8484