กรกฎาคม 15, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย แนะช่องทางแจ้งอุบัติเหตุช่วงเคอร์ฟิว ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นให้ออกนอกเคหสถานได้

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศยกระดับมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 โดยการออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามประชาชนทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว ในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนั้น ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวทำให้บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถจัดส่งพนักงานสำรวจภัยออกให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้บริการสำรวจภัยสำหรับการจัดการค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว และขอความร่วมมือให้บริษัทสมาชิกแจ้งผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ ซึ่งได้รับการยกเว้นให้ออกนอกเคหสถานได้ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในช่วงเวลาเคอร์ฟิว สามารถเลือกดำเนินการแจ้งอุบัติเหตุได้ทางช่องทางต่าง ๆ ได้ตามปกติ ดังนี้

  1. แจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชัน Me claim สำหรับการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือผ่านแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งอุบัติเหตุของบริษัทประกันวินาศภัยโดยตรง
  2. ใช้เอกสารชนแล้วแยก (Knock For Knock Form) สำหรับการประกันภัยรถยนต์
  3. แจ้งเหตุผ่านระบบออนไลน์อื่น ๆ ที่เป็นช่องทางการติดต่อกับบริษัทประกันวินาศภัย
  4. แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยประสานงานไปยังสถานีตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่เกิดเหตุ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
  5. แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุ (Call Center) ของบริษัทประกันวินาศภัย

นายอานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าความถี่และจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาเคอร์ฟิวนั้นอาจจะมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากประชาชนไม่สามารถออกนอกบ้านได้ แต่ยังมีบุคคลบางอาชีพที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถเดินทางออกนอกบ้านได้อยู่ หากคนเหล่านี้เกิดอุบัติเหตุขึ้น บริษัทประกันวินาศภัยก็พร้อมในการให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกับในเวลาปกติ ประกอบกับปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีและกระบวนการทำงานไปสู่การเป็นดิจิทัลอินชัวรันส์มากขึ้น การแจ้งเหตุผ่านทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ จึงมีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นช่องทางที่สามารถใช้ได้เป็นอย่างดีเมื่อเกิดเหตุในช่วงเวลาเคอร์ฟิว จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าธุรกิจประกันวินาศภัย พร้อมให้บริการและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์

ทั้งนี้ ประชาชนหรือผู้เอาประกันภัย สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ (Call Center) ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ท่านได้ทำประกันภัยไว้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทร. 0 2108 8399 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tgia.org