โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราชฉีดพ่นแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด19

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงได้มีมาตรการป้องกันให้แก่ลูกค้าโดยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์จากบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและเชื่อถือได้ บริเวณส่วนบริการลูกค้าและห้องประชุมทั้งหมดภายในโรงแรม พร้อมจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่างๆ ทั่วโรงแรม โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกหลัก และจุดที่มีคน หนาแน่น เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องประชุม และหน้าลิฟท์เพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่มาพักโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *