April 20, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ไทยสมายล์ชูป้ายขอบคุณผู้โดยสารหลังมาใช้บริการ

อีกหนึ่งภาพความประทับใจบนทวิตเตอร์สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดัง ภาพถ่ายจากที่นั่งผู้โดยสารบนเครื่องบินเป็นภาพเจ้าหน้าที่สายการบินไทยสมายล์ชูป้ายข้อความว่า “ขอบคุณทุกรอยยิ้ม เราจะผ่านช่วงเวลายากลำบากไปด้วยกัน” แสดงความขอบคุณผู้โดยสารที่ยังคงใช้บริการในขณะที่อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งแม้จะเป็นข้อความสั้นๆ แต่ก็กินใจ เพราะหากสายการบินขาดผู้โดยสารธุรกิจก็ไม่อาจเดินต่อไปได้เช่นกัน