กรกฎาคม 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

โครงการเสน่ห์นนท์ ตอน River Ride พายท่องนนท์วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 สตาร์ท ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ นนทบุรี จัดโดยหอการค้าจังหวัดนนทบุรีและชมรมเรือพายเจ้าพระยา


เปิดเส้นทางท่องเที่ยวและกีฬาทางน้ำครั้งแรก ของจังหวัดนนทบุรี นักพายทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า  100 ลำ หอการค้าจังหวัดนนทบุรีชูท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  ด้วยกิจกรรมพายท่องเที่ยวเก็บขยะ 

นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่าจังหวัดนนทบุรี ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ ให้สอดกับแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยมีเป้าหมายให้แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มีชื่อเสียงระดับประเทศ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเติบโตและมั่นคง 

นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้านนทบุรี ร่วมกับ ชมรมเรือพายเจ้าพระยา ได้จัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาทางน้ำ ในจังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองด้วยการพายเรือเก็บขยะ ในเส้นทางที่จัดกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจชุมชน และท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้ คณะผู้จัดงานยังนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชนอีกด้วย 

กิจกรรม เสน่ห์นนท์ ตอน River Ride พายท่องนนท์มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน  โดยมีเรือพายเข้าร่วม 140 ลำ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะแวะท่องเที่ยวจุดเช็คอินต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ วัดปรมัยยิกาวาส พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์  ศาลหลักเมือง(เดิม) สวนทุเรียนนนท์นายชูเกียรติ  ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว วัดไทรม้าใต้  วัดแดงธรรมชาติ วัดแสงสิริธรรม  โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับพาสปอรต์ติดสติ๊กเกอร์เช็คอินที่จุดต่างๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึกและเก็บขยะระหว่างทางเพื่อนำมาแลกของที่ระลึกเมื่อจบกิจกรรม 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558607473261

#หอการค้าจังหวัดนนทบุรี #YECหอการค้านนทบุรี #ชมรมเรือพายเจ้าพระยา #เสน่ห์นนท์ #RiverRiverพายท่องนนท์ #พายเรือท่องเที่ยวจังหวัดนนท์ #ทุเรียนเมืองนนท์ #ตลาดน้ำสวนบัว #ชมรมคนรักษ์ดนตรีไทย #สมชายบ้านขนมหวานไทย #วัดใหญ่สว่างอารมณ์ #เกาะเกร็ด #พุทธสถานเชิงท่า #วัดปรมัยยิกาวาส #แม่น้ำเจ้าพระยา #คลองอ้อมนนท์ #คลองบางบัวทอง #คลองบางรักใหญ่

You may have missed